Lys i tunellen for Ryfast

Den undersjøiske tunnellen Ryfast, som skal binde saman Ryfylke og Nord-Jæren, er eit steg nærare å bli noko av.

Prosjektet er nemnt i årets Statsbudsjett, og det er eit signal frå regjeringa om at dei ønskjer å gjennomføra Ryfast.

Også Eiganestunnellen, som skal føre motorvegen gjennom Eiganes, mellom Bekkefaret og Tasta i Stavanger, blir nemnt i Statsbudsjettet.

Eiganestunnellen er ein forutsetning for at Ryfast kan byggjast.