Lykkes med å bekjempe MRSA:

Norge er til nå det eneste landet som har lyktes med å bekjempe MRSA-bakterien i svinebesetninger. Det viser en ny studie, skriver Nationen.I fjor var det fire utbrudd med den antibiotikaresistente bakterien i Rogaland - som spredte seg til 34 gårder landet rundt. Båndlegging av gårder og sanering av de smitta besetningene har derimot gjort at spredningen stoppa opp.

Arvid Varhaug må beskytte seg mot MRSA-smitte i fjøset sitt.
Foto: Espen Aarsvold / NRK