Kreftforeningen fortviler over flaskehalser

...men i løpet av neste år kan problemene med lange ventetider for norske kreftpasienter være en saga blott.

Stavanger universitetssjukehus

Kapasiteten ved tre poliklinikker på SUS er sprengt.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

– Vi deler fylkeslegens bekymring over den dårlige kapasiteten på poliklinikker ved Stavanger universitetssjukehus. Det er flaskehalser i både diagnostisering og behandling, sier Erik Vigander, pressesjef i Kreftforeningen.

Flere pasienter har fått uforsvarlig behandling ved Stavanger universitetssjukehus, mener fylkeslegen i Rogaland. Aftenbladet skriver i dag at kapasiteten ved tre poliklinikker på Stavanger universitetssjukehus er sprengt.

– Kapasiteten ser ut til å være så belastet at poliklinikkene strever både med nyhenviste pasienter og å følge opp kronisk syke slik de skal etter sykehusinnleggelse. Det samme gjelder oppfølging med medisinering eller poliklinisk pasientbehandling, sier fylkeslege Pål Iden til avisa.

Dette betyr blant annet at lungekreftpasienter må vente en ekstra måned for kontroll.

Erik Vigander

Erik Vigander er pressesjef i Kreftforeningen.

Foto: Kreftforeningen

– Andelen mennesker som får kreft øker, fordi vi får en stadig eldre befolkning. Vi ser at behovet for behandling vil øke stort i tiden framover. Det er vanskelig, og over hele linja er det for lite personell, sier Vigander.

Frister og garantier er lyspunkt

Fra nyttår innføres ordningen for lunge-, bryst-, prostata- og tykktarm- og endetarmskreft. I løpet av året skal også andre kreftformer omfattes.

– Det å komme i gang med behandling tidlig, har mye å si for prognosene for å bli frisk. For kreftpasienter blir tilbudet betraktelig bedre nå som vi får forutsigbare løp med frister og garantier, sier Vigander.

– Er du trygg på at lovnadene blir holdt?

– Vi forutsetter det, og har tro på det. De har klart det i Danmark, med suksess, og vi bør gå ut ifra at de klarer det her også, sier han.

Psykisk belastning å vente

Dagens situasjon er likevel ikke god nok, mener Kreftomsorgen. Rogaland er ett av fylkene med flest kreftpasienter.

– Det er uholdbart slik situasjonen er i dag. Behovet samsvarer ikke med tilbudet, sier Hanna Baardsen, faglig leder Kreftomsorgen i Rogaland.

Organisasjonen jobber tett med menneskene som er i kø og venter på tilbakemelding.

– Det er krevende å vente. Datoen for kontroll er viktig for pasientene, og det er en stor belastning når denne blir forskjøvet. God og tett oppfølging gjør det lettere å mestre sykdommen på en god måte, sier Baardsen.