LUNDE TIL LAGMANNSRETTEN

Johannes Lunde får saka si behandla i Gulating lagmannsrett etter at anken er teken til følgje. Det stadfestar politiadvokat Hulda Olsen Karlsdottir i Kripos til Rogalands Avis. Lunde er tiltalt for grov økonomisk utruskap og heleri for til saman 139,8 millionar kroner. I fjor haust vart Lunde dømd til fem års fengsel i Stavanger tingrett for økonomisk kriminalitet.