Normal

– Flere har ansvaret for Lunde-forliset

Bobestyrer Fredrik Bie er svært kritisk til bankenes rolle i forbindelse med konkursraset i Johs Lunde-imperiet.

Johannes Lunde lytter til bobestyrer Fredrik Bies rapport

Johannes Lunde (bakerst) vil ikke svare på kritikken fra bobestyrer Ferdrik Bie.

Foto: Ståle Frafjord

I dag ble det kjent at det samlede kravet alene i morselskapet Lundegruppen er på nær 800 millioner kroner.

Bie mener alarmen burde gått i bankene allerede for to år siden:

– Her har det jo vært forskjellige banker inne i de ulike underkonsernene. Argumentet om at de ikke visste eller ikke forsto, aksepterer jeg ikke, sier Bie,

Forsvant

I knappe to timer satt Johannes Lunde å hørte på bobestyrer Fredrik Bies betraktninger om konkursen i morselskapet Lunde-gruppen i formiddag.

Umiddelbart etter forsvant Lunde ut døren – uten å ville kommentere hverken hans egen eller andres rolle i forbindelse med konkursraset i egne selskap.

Alarmerende

Kravene alene i Lundegruppen AS er på 800 millioner kroner. Totalt vil det samlede kravet som det ikke er dekning for være på 1,6 milliarder.

Advokat Fredrik Bie mener alarmklokkene burde ha ringt langt før – både for Johannes Lunde, hans foretningspartnere og ikke minst i bankene som finansierte pengeeventyret:

– Alt våren 2009 ser vi at det skjer et transaksjonsmønster som tyder på at man henter penger i konsernet der det er noe å hente, sier Bie.

Johannes Lunde

Johannes Lunde på vei inn til bobestyrer før rettsmøte.

Foto: Ståle Frafjord

Revisorbrev

Punkt for punkt tok Bie for seg sin egen borapport i byrettsal 7 i Stavanger tingrett torsdag formiddag. Han brukte mye tid på alle instanser som på et eller annet tidspunkt advarte eller mottok advarsel om at driften av Lunde-selskapene manglet kontroll.

Brev og merknader fra ulike revisorfirma var mange og alarmerende. Så alarmerende at bankene og kredittinstitusjonene burde ha reagert, mener Bie.

Plikter

– En bank som har eksponert seg for flere titalls millioner eller for over hundre millioner kroner, plikter å vite. Det vi kan konstatere her - med letthet - er at det foreligger revisorrrapporter som er tilgjengelig for bankene og som man burde sett rekkevidden av.

– Hvorfor har ikke bankene gjort det?

– Det må du spørre bankene om. Jeg konstaterer at det er slik, men domstolen vil ikke akseptere det, sier Bie.

Ansvar

Det Bie og hans mange medarbeidere nå ønsker å se på er om det er foretatt handlinger eller unnlatelser som bør få påtalemessige og strafferettslige konsekvenser for partene som har vært en del av det forliste foretningseventyret.

– Spørsmålet er om det er foretatt handlinger eller unnlatelser som noen må stilles til rette for, sier Bie.