– Har ikke hatt kunnskap om at noe har vært ulovlig

Johannes Lunde sin forsvarer John Christian Elden vil dokumentere at klienten hans ikke har vært utro mot selskapene sine. Ankesaken startet i lagmannsretten mandag formiddag.

John Christian Elden og Johannes Lunde

Johannes Lunde (til høyre) sin forsvarer John Christian Elden vil dokumentere at klienten hans ikke har vært utro mot selskapene sine.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Vi vil belyse denne saken på best mulig måte for å få fram at Johannes Lunde ikke har stått for utroskap overfor sine selskaper.

Det sa Lundes forsvarer John Christian Elden til NRK før ankesaken mot Johannes Lunde og hans medarbeider Morten A. Berg startet i Gulating lagmannsrett mandag morgen.

Les også: – Han var «sjefen», det var han som bestemte

Les også: Lunde-dommen blir anket

– Vi mener dette er berettigede og riktige utbetalinger, og at han ikke har hatt kunnskap om at noe har vært ulovlig, sier Elden.

Lunde erkjente ikke skyld på noen punkter i forhold til tiltalen på spørsmål fra lagdommer mandag formiddag. Berg erkjenner heller ikke skyld på noen punkt i forhold til tiltalen.

Dømt i Stavanger tingrett

Lunde ble dømt til fem års fengsel i Stavanger tingrett, Morten Berg ble dømt til fire års fengsel i november 2013. Begge partene anket denne dommen, og både skyldspørsmålet og straffeutmålingen skal behandles på nytt i Lagmannsretten.

Morten A. Berg med sin advokat Arild Dommersnes

Morten A. Berg (til høyre) ble dømt til fire års fengsel i Stavanger tingrett. Her er han fotografert i tingretten med sin advokat Arild Dommersnes

Foto: Inger Johanne Stenberg

Les også: Lunde skylder på finanskrisen og andre ledere

Les også: La ned påstand om sju års fengsel

Johannes Lunde ble dømt for økonomisk kriminalitet for 180 millioner kroner. Tiltalen ble tatt ut etter konkursen i Lundes selskaper i 2011. Økokrim slo til mot Lunde 11. september dette året etter mistanke om ulovligheter etter konkursraset i Lunde-imperiet.

Skal ha «tappet» selskaper

Johannes Lundes forretningsvirksomhet var i hovedsak konsentrert i Stavanger-distriktet, men han hadde også interesser i nabofylkene.

Johannes Lunde

Johannes Lunde ble i Stavanger tingrett dømt til fem års fengsel for økonomisk utroskap og underslag.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Lunde skal ha tappet selskapet Vendere Eiendom for 77 millioner kroner og to andre eiendomsselskaper for vel 53 millioner kroner. Sammen med en kvinnelig regnskapsmedarbeider er Lunde og tiltalt for underslag av 9,4 millioner fra tre selskaper der han var deleier.

Regnskapsmedarbeideren ble dømt til fengsel i seks måneder.

Lovbrudd i ett år

I dommen fra tingretten het det at Johannes Lunde sine straffbare handlinger strekker seg over nesten ett år, fra november 2009 til august 2010.

Stavanger tingrett frifant Lunde for tiltalens punkt om tappingen av det ene eiendomsselskapet, Måsen eiendom. Dette punktet dreier seg om 25 millioner kroner.

Det er satt av fire uker til behandlingen av ankesaken mot Johannes Lunde og Morten. A. Berg i Gulating lagmannsrett. John Christian Elden og Bjørn Kvernberg forsvarer Johanes Lunde i lagmannsretten. Arild Dommersnes forsvarer Morten A. Berg.