Hopp til innhold

Håper på flomsikring innen oktober

Bygda Hovsherad ble alvorlig rammet av ekstremværet Synne i 2015. Nå satser kommunen på at flomsikringen er på plass innen oktober. Arbeidet er sendt ut på anbud.

 Torbjørg Hove, Hovsherad etter Synne

Torbjørg Hove i Hovsherad i Lund kommune ser utover et jorde som stod under vann etter ekstremværet Synne i 2015.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Vannet stod i hele dalen, så det er veldig mange skader, sier John Skårland, kommunalsjef i Lund kommune.

Hele dalen i Hovsherad i Lund kommune lå under vann da ekstremværet Synne herjet i 2015. Flere hus fikk skader, og flere hager og jorder ble ødelagt. Ellers tok Synne nesten knekken på treskofabrikken i den lille bygda.

Nå satser kommunen på at lignende ikke vil skje flere ganger. Lund har nemlig sendt arbeidet med å rette opp skader og å flomsikre området, ut på anbud. Torsdag var det anbudsbefaring på de aktuelle stedene. Anbudsfristen er 19. januar.

 Torbjørg Hove, Hovsherad etter Synne
Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Det handler om å gjøre noe med de store tingene i selve elveløpet for å hindre at det i framtiden vil skje ytterligere forverring og skader. Det veldig viktig at dette blir gjort så fort som mulig, sier Skårland.

Hauger i elva

John Skårland

John Skårland, kommunalsjef i Lund kommune.

Foto: Øystein Ellingsen, Egersund / NRK

Det er snakk om tre forskjellige flomsikringsvern langs og i Rusdalsåni og Storåni: Et i Rusdal i nord, et i sentrum i Eik, og et lengre sør i Surdal.

Etter Synne tok elva med seg mye av jorda langs elvebredden og ødela mye der, og så ble det dannet flere hauger av masse i selve elva. Disse haugene skal fjernes, og elvebreddene skal sikres mot flere ras.

Kommunen har fått inntil fem millioner kroner av NVE til å bruke på prosjektet.

– Men vi regner med at det vil koste en del under det, sier Skårland.

Kommunen satser på at arbeidet settes i gang i vinter, hvis vannstanden er lav nok. Ifølge anbudet skal arbeidet være ferdig i oktober.

– Men hvis firmaet som får anbudet kommer raskt i gang, kan det bli ferdig lenge før det, sier han.

Arbeides også med sikring i Moi

Skadene i Moi etter Synne er imidlertid enda større. På Nordan-fabrikken ble skadene estimert til i alle fall 130 millioner kroner, ifølge Skårland.

Kommunen er fremdeles i planleggingsfasen når det gjelder å flomsikre området, men satser på å sende ut anbud i løpet av 2017.

NorDan rammet av flom

DAGEN DERPÅ: Mandag 7. desember var opprydninga etter ekstremværet Synne i gang. Administrerende direktør Tore Rasmussen innså at skadene ville koste millioner av kroner.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

Planen er å senke elvebunnen to-tre meter, fra der med fabrikken helt ned til Lundevannet.

– Dette er en enormt stor jobb med kjempekonsekvenser for omgivelsene og Moi sentrum, sier Skårland.

Ikke nok å ringe Dynamitt-Harry

Hovedintensjonen er å hindre at en ny flom ødelegger Nordan-fabrikken. Kostnaden er foreløpig estimert til 60 millioner kroner. Skårland håper at arbeidet er ferdig ved utgangen av 2018.

– Det er ikke litt sent dette da?

– Vi skulle gjerne gjort dette for hundre år siden, men i forhold til Synne er det ikke seint i det hele tatt. Dette tar tid for det er veldig mye som skal på plass. Det er ikke bare til å sette ned en gravemaskin og en Dynamitt-Harry til å sprenge i elva. Vi må ta hensyn til kulturminner for eksempel, og så må finansieringen på plass, sier Skårland.

To fabrikker, rådhuset, bedehuset, brannstasjonen og mange privathus er oversvømt i Moi i Lund, sør i Rogaland. Foto: Peter Monstad.

ARKIVVIDEO (07.12.15): Det ble blåmandag for de ansatte på Nordan på Moi. Mye vann måtte tørkes opp, og mye måtte ryddes.