Normal

Dropper byråkratiet – gir grønt lys for rassikring

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ønsker ikke å utrede rassikring langs riksvei 13. Han vil heller bygge med en gang.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil ha mindre byråkrati og mer handling. Nå dropper han utredningen av ny rassikring.

Ketil Solvik-Olsen fikk tilnavn som gjennomføringsminister da han sa at han ikke ville bruke tid til utredninger langs riksvei 13.

– Nå ble jeg utrolig glad, sier ordfører i Hjelmeland, Trine Danielsen (H).

Da Solvik-Olsen talte under Sola-møtet i dag, satte han en støkk i både Danielsen og flere andre i salen. Samferdselsministeren sa at han ikke ville bruke tid på å utrede rassikring langs riksveien. Ordføreren trodde ikke det hun hørte.

– Jeg ville juble, men jeg gjorde det ikke. Dette måtte jeg dobbeltsjekke med Solvik-Olsen selv, sier Danielsen.

Avklaringen fikk hun kjapt.

– Vi mener at en utredning bare ville utsatt sikringen uten å tilføre noe nytt, var svaret samferdselsministeren ga Danielsen.

Vil være rask

Trine Danielsen

Ordfører i Hjelmeland, Trine Danielsen (H), trodde først ikke det hun hørte. Danielsen ville ikke slippe jubelen løs før hun hadde snakket med samferdselsministeren personlig.

Foto: Tom Edvindsen / NRK

Solvik-Olsen sier at han er innstilt på å utrede veier og jernbanestrekningen raskt. Han mener at det ikke er vits å utrede hver eneste strekning.

– Når det gjelder å utbedre eksisterende veier og jernbanestrekninger, trenger vi ikke utrede oss i hjel. Da handler det om å sette i gang konkrete planer, slik at byggingen kan starte raskest mulig, sier Solvik-Olsen.

Dette betyr at Vegvesenet allerede nå kan starte planleggingen for hvordan den rasutsatte veien mellom Hjelmeland og Suldal skal sikres. I mars 2010 mistet en mann livet da bilen hans ble truffet av et is- og snøras ved Tysdalsvatnet. Dette førte til at flere beboere i området demonstrerte for en tryggere vei.

Beboerne ble hørt, og i november i fjor åpnet Svotunnelen. Nå er det neste etappe som skal rassikres.

– Veien ligger der den ligger. Da er det ikke vits å utrede noe mer, sier Solvik-Olsen, til stor jubel fra ordfører Danielsen.

– Dette er en gledens dag for oss. Nå kan vi fortsette å jobbe med Årdalstunnelen og rassikring opp mot Suldal, sier hun.

Også behov for utredninger

Til tross for at Solvik-Olsen ønsker en raskere gang i vei- og jernbaneutbyggingen, vil han ikke legge utredninger på hylla for godt.

– Det er viktig at vi er grundige når vi bygger nytt. Noen plasser lengre nord vil vi fortsette utredningen av ulike konsepter. Her er snakk om ulike trasévalg, og om veien skal legges i tunnel eller ikke, sier han.

Likevel lover han én ting: Dersom strekninger skal utredes, så skal det gå raskt.

– Vi skal sørge for at utredningene og de politiske vurderingene vil skje mye raskere enn tidligere, sier Solvik-Olsen.

Taus om E39

På spørsmål om når en ny og utbedret vei mellom Stavanger og Kristiansand vil være på plass, var samferdselsministeren ordfattig.

– Her er det planprosesser i gang. Vi skal prøve å holde oppe tempoet, og forhåpentligvis øke det, sier han.

– Betyr det at vi kan se en ny vei om et par år?

– Dette vil jeg ikke spekulere i. Dette tar lang tid å bygge, svarer Solvik-Olsen.

Han forteller også at planlagte prosjekter langs E134 vil bli finansiert. Dette gjelder for det meste kryss og rundkjøringer langs europaveien.

Eget investeringsselskap

Dersom Solvik-Olsen skal få fart på veiutbyggingen i Norge, ser han for seg at det må på plass et eget investeringsselskap. Dette selskapet vil finansiere veiutbyggingen i landet.

– Dette gir oss muligheten til å finansiere større strekninger og fremskynde pågående prosjekter, sier han.

I dag må Statens vegvesen vente på årlige bevilgninger, for så å sette av penger til forskjellige prosjekter. Solvik-Olsen ser for seg et selskap som fritt står ansvarlig for egen økonomi.

– Da vil vi kunne handle og bygge raskere, sier han.