NRK Meny
Normal

Lover å stille opp for pasientene

Både sykehusledelsen og pasienter er kritiske til Helse Vest sin løsning for nevrokirurgisk avdeling i Stavanger. Men den nye legen lover å stille opp.

 

Ny lege ved nevrokirurgisk

Det er nestleder ved den kirurgiske avdelingen ved Haukeland Universitesjukehus, Morten Lund-Johansen, som skal ta en rekke av vaktene ved nevrokirurgisk i Stavanger.

- Jeg kommer til Stavanger fordi det i øyeblikket mangler et nevrokirurgisk tilbud. Jeg skal gjøre det jeg kan for å hjelpe befolkningen i sør-Rogaland i den vanskelige situasjonen, sier han.

Vil gjøre en god jobb

- Selv om bemanningssituasjonen er kritisk i Stavanger, er den vanskelig i Bergen. Det svarer Lund-Johansen på spørsmålet om hvorfor han ikke har kommet til Stavanger tidligere. 

- Jeg håper de som er kritiske til at jeg kommer til Stavanger vil evaluere meg som fagmann, og jeg skal bidra til å gjøre en god jobb, sier han.

Skeptisk til løsning

Klinikkdirektør Jan Petter Larsen ved Stavanger Universitetsjukehus liker ikke Helse Vest sin løsing som skal bedre krisen ved kirurgisk avdeling i Stavanger.

Larsen sier at Lund-Johansen tidligere har vært en sterk motstander av at Stavanger skal ha et eget nevrokirurgisk tilbud.

- Jeg kjenner han som en profesjonell nevrokirurg og tror nok at han gjør jobben godt, men det bekymrer meg, sier Larsen.

Ingen helgedekning

Både pasienter og pårørende er skeptiske til Helse Vest sin løsning for nevrokirurgisk i Stavanger. Kirurgen fra Bergen skal dekke vaktene i ukedagene, men helgevaktene vil stå tomme.

- Vi opplever at dette er brannslokking, sier leder Jeanett Skaland i brukerutvalget i Helse Vest.

- Helgene blir ikke fylt opp, og vi har også fått signaler om at kirurgen er imot at det skal være et nevrokirurgisk tilbud i Stavanger, sier Skaland.

Vil ha møte

Sju pasientorganisasjoner i Rogaland inviterer nå helseminister Sylvia Brustad til et møte i Stavanger så snart som mulig, for å se på den alvorlige situasjonen ved nevrokirurgisk avdeling.