NRK Meny
Normal

Lover å fjerne korridorpasientene (igjen)

Helse Vest har vært verst i klassen når det gjelder korridorpasienter i flere år. Nå kan de være historie ved årsskiftet, melder styrelederen.

Korridorpasient

Stavanger Universitetssjukehus har slitt med et høyt antall gangpasienter i en årrekke. Mange tiltak har blitt satt inn tidligere, men de har ikke fungert.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Helseministeren har krevd at ingen skal ligge på gangen, og det er det vi prøver å etterkomme med en særskilt markering fra styret, sier styreleder for Helse Vest, Terje Vareberg.

I flere år har Helse Vest vært en versting når det kommer til antallet korridorpasienter. I mars 2013 lå i snitt 26 pasienter per døgn i korridorsenger på medisinsk og kirurgisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus. I 2008 ble én av tolv pasienter plassert i korridorene.

I 2009 grep Fylkeslegen inn og mente at situasjonen var uholdbar. Deretter ba sykehusstyret om 30 nye senger, men situasjonen bedret seg ikke stort og det var fortsatt mange korridorpasienter.

– Vi har forbedret oss de siste årene, men det er fortsatt en vei å gå før vi er i mål, sier han.

Stavanger universitetssjukehus (SUS)

SUS må, som alle andre sykehus, fjerne korridorpasientene. Det har Helsedepartementet bestemt.

Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Lover nye tiltak

I dag møttes styret i Helse Vest i Nordfjordeid. På sakslista sto tiltak for å prøve å få ned antallet gangpasienter.

– Vi jobber med en verktøykasse for å få bedre kontroll på antallet korridorpasienter. Vi kan jo ikke bare vedta «ingen korridorpasienter». Det må settes i verk en rekke tiltak i organisasjonen, men vi må også ha en holdningsendring. Korridorpasienter kan ikke bli en salderingspost. Vi må gå løs på et bredt sett av virkemidler for å få færre og aller helst ingen korridorpasienter, sier Vareberg.

Har de tidligere styrene i Helse Vest ikke prioritert dette nok?

– I og med at vi fortsatt har gangpasienter kan man godt si at vi må skjerpe oss og følge dette enda tettere opp, og det kommer vi til å gjøre. Her må vi arbeide på alle plan i organisasjonen, og jeg konstaterer med glede at også de tillitsvalgte er enige om at det trengs et krafttak, sier han.

Terje Vareberg

Terje Vareberg er styreleder i Helse Vest.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Kan bli lengre ventelister

Flere tiltak er i gang, og flere setter i gang umiddelbart, men hvor lang tid det tar før kravet fra helseministeren om ganger uten pasienter, er oppfylt.

– Jeg kan ikke gi noen tidsgaranti, men når vi nærmer oss årsskiftet tror jeg vi vil se en klar bedring både i Stavanger og andre steder, sier Vareberg.

Men den økonomiske situasjonen i Helse Stavanger er ikke optimal. Helseforetaket skal spare inn 44,6 millioner kroner over driftsbudsjettet for å investere i nytt sykehus og har et mål om et overskudd på 90 millioner.

– Det kan føre til at noen ventelister blir lengre enn de kunne ha vært, i hvert fall i en periode. Men vi har en rekke tiltak i gang for å redusere ventetiden også. Jeg tror vi snart får se resultatet av dette målrettede arbeidet, sier Vareberg.