Hopp til innhold

Slik kan Riksantikvaren godta at Torgterrassen kan se ut

En langvarig konflikt om å la Skagenfondene bygge på kjøpesenteret Torgterrassen i Stavanger sentrum ser ut til å være løst.

Torgterrassen, Domkirken

Illustrasjonen viser Domkirken og Torgterrassen sett fra Haakon VIIs gate. Det foreslåtte påbygget er rett over statuen av A. Kielland. Her er påbygget senket med cirka en meter og skjøvet noe mot nord.

Foto: Riksantikvaren (Illustrasjon)

Forslag til påbygg på Torgterrassen

Forslaget til ventra har Riksantikvaren godtatt, mens det til høyre ikke ble akseptert.

Foto: Riksantikvaren/Link Arkitektur (Illustrasjon)

Kommunen vil legge til rette for flere arbeidsplasser i sentrum, men har møtt motstand fra vernemyndighetene, som mente tilbygget vil skjemme og svekke Domkirkens plass i bybildet.

Nå har fylkeskommunen, etter anbefaling fra Riksantikvaren, trukket sin innsigelse mot den ekstra etasjen. Årsaken er nye tegninger fra arkitektene og Skagenfondene.

– Hensynet til Domkirken og området ellers er ivaretatt

Konflikten, som har pågått siden 2011, er nå til behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

25. juni var partene på befaring i Stavanger, og det er i dagene etter dette møtet at det kom til ny dialog.

Seksjonssjef hos Riksantikvaren, Leidulf Mydland, sier Link Arkitektur og Skagenfondene har lagt fram nye tegninger Riksantikvaren kan godta.

– Byggehøyden er redusert, og fasaden er endret, slik at hensynet til Domkirken og området ellers er ivaretatt, sier Mydland.

Torgterrassen (gammel tegning)

Dette er en illustrasjon som viser et av de foslagene til påbygg på Torgterrassen som Riksantikvaren reiste innsigelser mot.

Foto: Link Arkitektur (Illustrasjon)

Fasaden er mer dempet

Skagenefondene ønsker å bygge på Torgterrassen med en etasje i den delen av senteret som vender ut mot Kirkegata. Det skal gi bedre arbeidsforhold for de om lag 100 ansatte i fondsforvaltningsselskapet, men fylkeskommunen har hatt innsigelse til planene.

Problemet har blant annet vært et teknisk rom som kommer på toppen av den nye etasjen. I de opprinnelige planene er dette rommet 3,4 meter høyt, plassert sentralt på toppen av taket. I de nye tegningene er dette tekniske rommet skjøvet noe mot nord, det vil si bort fra Domkirkeplassen.

Dessuten er byggehøyden redusert med om lag en meter. Samtidig er fasaden endret i de nye tegningene.

– Fasaden er nå mindre ekspressiv; det vil si mer dempet og i tråd med det opprinnelige, sier Mydland.

På de gamle tegningene var det blant annet vinduer i ulik størrelse, men dette er nå endret på slik at tilbygget ikke tiltrekker seg så mye oppmerksomhet, sier Mydland.

Viktig å verne Domkirkens betydning

Seksjonssjefen mener det var viktig for vernemyndighetene å «stå på kravene» i denne saken

– Vi må ikke underslå Domkirkens ekstremt viktige posisjon i Stavanger og Norges historie. Stavanger Domkirke er Norges best bevarte middelalderkatedral, og ethvert tiltak som reduserer Domkirkens betydning, ser vi på som problemfylt, sier Mydland.

Vernemyndighetene var og redd for at prosjektet skulle skape presedens; altså at andre ville kunne vise til denne saken i framtiden.

– Nå har Stavanger kommune, etter den første innsigelsen, kommet med en ny plan for sentrumshalvøya, som tar hensyn til den gamle bebyggelsen. Det gjør at det er betydelig mindre fare for presedens, sier Mydland.

– Vil legge stor vekt på lokale uttalelser

Saken er ikke endelig avgjort ennå. Siden kommunen og fylkeskommunen ikke ble enige i mekling, er saken sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse.

Fylkeskommunen har i et brev til departementet gjort oppmerksom på at innsigelsen er trukket.

Seniorrådgiver i departementet, Liv Kristine Mortensen, sier at det formelt sett ikke er mulig å trekke en innsigelse, når den først har havnet i departementet. Hun legger imidlertid til at den politiske ledelsen, vil legge stor vekt på de uttalelsene som har kommet fra partene i saken lokalt, og at en avgjørelse trolig kommer raskt etter sommerferien.

– Gledelig nytt

Kommunikasjonssjef i Skagenfondene, Margrethe Vika, sier dette er gledelig nytt, men at selskapet ikke tør å slippe jubelen løs før saken er endelig avgjort.

Fondsforvaltningsselskapet ønsker å forbli i hjertet av Stavanger, men vil ha mer plass til sine 100 ansatte.

– Vi går i gang med byggingen så fort de formelle godkjenningene eventuelt er på plass, sier Vika.

Flere nyheter fra Rogaland