NRK Meny
Normal

Lønnskostnader gir pengekrise

Universitetssykehuset i Stavanger har allerede et overforbruk på 20 millioner kroner.

Sykehuset

Universitetssykehuset i Stavanger har et overforbruk på 20 millioner kroner i årets første to måneder.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Stavanger Universitetssjukehus, SUS har et overforbruk på 20 millioner allerede etter to måneders drift i 2008. Det viser økonomirapporten som legges frem på styremøtet neste uke.

Dersom ledelsen ikke klarer å stanse merforbruket fra høsten, risikerer sjukehuset å styre mot et underskudd på over 70 millioner kroner. Hovedårsaken er ifølge sjukehusdirektør, Gunnar Hall Skavoll økte lønnskostnader.

Lønnskostnadene må begrenses

Dersom sykehusøkonomien skal gå i balanse, handler det først og fremst om å begrense lønnskostnadene, begrense innleie og bruken av ekstrahjelp. Disse kostnadene utgjør 70 prosent av de fire milliardene i sykehusbudsjettet, sier Hall Skavoll..

- Vi håper at de tiltakene vi har satt i verk og som allerede har gitt effekt, kommer til å bremse den utviklingen vi har hatt de to første månedene, sier sykehusdirektøren.