Lokale Gullrute-nominerte

I klassen Årets Deltaker er både Gjert Arne Ingebrigtsen i «Team Ingebrigtsen», og Ava Leana Enoksen (fra Nord-Hidle i Finnøy) i «Født i feil kropp» nominert. Rogalandsfødte Ellen Dorrit Petersen (Aber Bergen), og Pål Sverre Hagen (Valkyrien), er nominert for sine roller.