Skanska er stevnet for ulovlige oppsigelser

LO hevder at Skanska har sagt opp fast ansatte på ulovlig vis. Nå er entreprenørselskapet stevnet inn for retten.

Skanska er en av entreprenørene på Vestfoldbanen.
Foto: Anne Mette Storvik / Jernbaneverket

– Vi registrerer at Skanska ønsker å si opp egne ansatte og heller bruke underleverandører fra andre selskaper som bruker arbeidskraft fra andre land, sier Morten Larsen i Fellesforbundet.

Dette er usaklige oppsigelser, ifølge LO.

– En oppsigelse skal være begrunna i mangel på arbeid, men i dette tilfellet har entreprenørselskapet arbeid, sier Larsen.

Morten Larsen

Morten Larsen er leder i Fellesforbundet Rogaland og Agder.

I utgangspunktet var det ni ansatte som mistet jobbene sine men det er bare fire som har valgt å gå videre å prøve oppsigelsene for retten.

LO: – Avvik på ansiennitetslista

Ansiennitetslista som er lagt fram i selskapets nedbemanningsprosess, har vært mangelfull, hevder LO.

Ifølge forbundet viser lista at det er avvik når det gjelder ansiennitet. Noe som ikke har kommet de fast ansatte til gode.

– Saken er viktig for det handler om å redusere arbeidsledighetskøen hos Nav. Og vi er opptatt av å få opp fagopplæringen i landet, sier Larsen som mener dette kan svekke arbeidet med å utdanne lærlinger og fagarbeidere.

Forbundet mener det er uheldig at mange ufaglærte jobbene for entreprenørselskapet.

– Det er kun ufaglærte på et av selskapets prosjekter, hevder Larsen.

Einar Vevatne

Einar Vevatne

Foto: NTB

Skanska: – Ingen bevisst handling

Entreprenørselskapet har nylig fått stevningen fra Fellesforbundet i Rogaland og Agder. Nå vil Skanska lese gjennom argumentasjonen, og ta stilling til saken.

– Vi er uenig i at vi ikke har tatt hensyn til ansiennitetsprinsippet. Lista med de som måtte gå denne gang, har vi vært gjennom med tillitsvalgt og vi har vært enige om hvilke kriterier som skulle gjelde, sier regiondirektør i Skanska Rogaland, Einar Vevatne.

Grunnlaget for oppsigelsene var mangel på arbeid, ifølge Vevatne. Entreprenørselskapet opplyser at hvis det har skjedd feil i prosessen, er det ingen bevisst handling.

– Jeg håper at vi finner en løsning på saken. Ting tyder på at vi har en positiv utvikling i vår ordrereserve, som kan være en god løsning for alle parter, sier regiondirektøren.