LNG-anlegg til 1 mrd

Lyse vil byggje ein anlegg for LNG-gass i Risavika.  Kostnaden er ein milliard kroner og produksjonen skal doble Lyse sin totale straumleveranse.

27. februar er dagen då Lyse seier eit endeleg ja eller nei til prosjektet.  Gassen skal koma i røyrleidning frå Kårstø.  I Risavika skal den kjølast ned til minus 162 grader og bli flytande.  Derfrå skal den skipast ut til Europa, Norden og Baltikum, der den skal brukast til industriproduksjon.

Prosjektet kan stå ferdig i 2009/2010.

Flere nyheter fra Rogaland