Litt færre smitta i Stavanger

Smittetala held seg høge i Stavanger. Siste døgn har 28 personar testa positivt, medan talet var 35 døgnet før. Smittevegen er ukjent for to av dei smitta og den er usikker for to andre.