Hopp til innhold

- Han er en gjenganger

En av de største aktørene på det private boligmarkedet i Stavanger har lekt katt og mus med tilsynsmyndighetene i flere år.

Restaurerer nytt hus

Restaureringen av dette huset ble nylig stanset av Arbeidstilsynet. Huset eies av Karl Atle Knudsen.

Foto: Ståle Frafjord

Gjentatte ganger har foretningsmannen Karl Atle Knudsen mottatt pålegg i forbindelse med ulovlig bygging og ulovlig utleie av boliger i Stavanger.

Hans selskap og navn er en gjenganger i saker knyttet til boligkjøp, ombygging og utleie.
Samtidig med at fire nye Knudsen-selskaper er begjært konkurs med en gjeld på 15 millioner kroner, er han i full gang med et nytt og stort restaureringsprosjekt. Denne gang i nabohuset til Stavanger kommunes administrasjonsbygg hvor blant annet byggesaksavdelingen holder til.

Knudsen eier flere titalls leiligheter i Stavanger og har kjøpt opp en rekke boliger i sentrumsnære områder de siste ti årene. Samtidig har det ene selskapet etter det andre gått konkurs.

Etter to år ble kjøkkenet revet

Både kjøkken og bad ble satt inn i båtnaustet, men måtte rives da naboer reagerte på den ulovlige utleien.

Foto: Ståle Frafjord

Naustet


På brygga utenfor et båtnaust ved Bosteberger på Hundvåg ligger et brukt kjøkken som Knudsen ble tvunget til å rive. Knudsen ble ilagt tvangsmulkt da det ble oppdaget at han ikke bare leide ut eneboligen på tomten, men også båtnaustet.

Dette ble Knudsen varslet om i et brev fra byggesaksavdelingen allerede i juli 2008. Da oppdaget Stavanger kommune at Knudsen hadde innstallert både kjøkken og bad i naustet uten å søke. Han fikk beskjed om å fjerne innredningen og å stanse den ulovlige utleievirksomheten.

Nye varsel

Ulovlig leilighet i båtnaust

Båtnustet på Hundvåg ble utleid i to år før byggesaksavdelingen i kommunen fikk stanset virksomheten.

Foto: Ståle Frafjord

Neste varsel ble sendt rekomandert i desember samme år. Samtidig ble Knudsen ilagt tvangsmulkt. men ingenting skjedde. Kommunen fikk aldri noe svar.

Et nytt rekomandert brev ble sendt desember 2009. Da ble også tvangsmulkten varslet økt til 2500 kroner i døgnet.

Pålegget ble purret på nytt både i januar og februar 2010. Først i juni 2010 - to år etter at Kndtsen ble varslet og pålagt å fjerne innredningen første gang - ble det konstatert at naustet ikke lenger ble brukt som boligformål.

Svært mange

Utleieprosjektet er bare et av mange som er registret i byggesaksarkivene i Stavanger kommune og som berører Karl Atle Knudsen. Til dels dreier det seg også om store utleieboliger.

NRK har gjennomgått alle sakspapirer knyttet til Knudsens boligprosjekter i Stavanger.

Det dreier seg om ulovlig byggearbeid, ulovlige leiligheter, bruken av bygninger, varsler om tvangsmulkt, overtredelsesgebyrer, ulovlig innredning av hybler, klager, pålegg og ikke-godkjente leiligheter gjennom mer enn ti år.

Noe har Kndtsen etter hvert fått godkjent, andre søknader som er sendt i etterkant, er avslått.

Ulike byggesaker

Dette er bare en liten del av alle sakspapirer fra byggesaker som berører Karl Atle Knudsen.

Knudsen og hans selskap eier boligeiendommer på et tyvetalls adresser både i Hillevåg, Våland, Storhaug og Veste Platå.

Det nøyaktig antallet på leiligheter er usikkert, men trolig dreier det seg om nærmere femti. På svært mange av disse adressene bor det arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa.

Les også Østeuroperne bygger seg opp

Inspeksjoner

-Vi kjenner til Knudsen og hans virksomhet gjennom mange år, sier tilsynsleder i Arbeidstilsynet, Gro Ellingsen.

I april i fjor ble det under en inspeksjon på en av Knudsens boliger i Lagårdsveien i Stavanger avdekket alvolige og ulovlige boforhold. Tilsynet ble foretatt av Arbeidstilsynet i samarbeid med brannvesenet og politiet.

Under inspeksjonen ble det funnet totalt 32 sengeplasser for personer som jobbet for Knudsen. De aller fleste var arbeidstakerne av utenlandsk opprinnelse. Denne saken ble også omtalt i lokale medier.

-Det har vært flere saker knyttet til Knudsen og hans selskaper, både i forhold til innkvartering, lønn og arbeidsmiljø, sier Ellingsen.

Les også Her bodde tjue polske arbeidere

Utleiebolig

Dette er et av utleiehusene til Karl Atle Knudsen. Her fant politiet og brannvesenen sammen med Arbeidstilsynet 32 sengeplasser.

Foto: Ståle Frafjord

Gjenganger

Ellingsen er heller ikke den eneste representanten fra offentlige etater som har vært jevnlig i kontakt med Knudsen de siste årene. En annen er byggesakssjef Paul Paulsen, i Stavanger kommune.

-Jeg kan bekrefte at Knudsen er en gjenganger, sier Paulsen.

Han viser til flere saker hvor Knudsen har gått i gang med utbygging, utleie eller restaurering uten å søke og ¨lar være å forholde seg til lover og regler på bolig- og utleiemarkedet.

Les også Skatteetaten vil inspisere boliger

Konkurser

Advokat Leif Inge Håland har det siste året vært bobestyrer i fire Knudsen-selskap som er begjært konkurs. Det er ikke de første konkursene Knudsen har vært gjennom.
Han er for lengst ilagt konkurskaranten, likevel er nye selskap stiftet i England bare det siste året. Disse selskapene drives av Knudsens østeuropeiske samarbeidspartnere, men stiftelsesdokumentene viser at det er Knutsen som står bak.

-Det har vært vanskelig å få tak i Knudsen , sier Håland.

Boligutleie

Arbeider på dette utleiehuset har pågått i flere år og vært en gjenganger. På postkassene står det oppført 20 leietakere, de aller fleste arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa.

Foto: Ståle Frafjord

Ikke besvart

Både private leietakere og offentlige myndigheter - har hatt problemer med å få tak i Knudsen når saker som omfatter utleie, bygg eller hans selskap blir avdekket.

NRK har etter flere henvendelser snakket med Knudsen på telefon. Vi ble enige om å oversende ham flere spørsmål knyttet til forhold fra de dokumentene vi har gjennomgått og intervjuene som er foretatt i denne saken.
Knudsen har valgt å ikke besvare spørsmålene.

Aktiv

Til tross for alle konkurssakene, er Karl Atle Kndtsen fortsatt aktiv i boligmarkedet i Stavanger.

For en drøy uke siden stengte Arbeidstilsynet byggearbeidet på en stor tomannsbolig i Olav Kyrres gate, en bolig som ligger bare 30-40 meter fra kommunens administrasjonsbygg.
Åtte arbeidere - fire fra Polen og fire fra Romania - var da i full gang med å restaurere et hus hvor Knudsen for flere år siden søkte om å få bygge sju leiligheter.

Les også Kommunen leier ulovlige leiligheter
Les også Vil leie ut eneboligen til flest mulig