Hopp til innhold

Stavanger kan komme til å få busspenger

Kollektivformålene som får penger i statsbudsjettet, er kjent fra før.

Dobbeltspor

Dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger får fortsatt penger - nærmere bestemt 761 millioner kroner i 2009.

Statsbudsjettet gir ingen signaler om noen økt satsing på kollektivtrafiikk i Rogaland. I alle fall ikke utover det som tidligere er kjent.

Men Stavanger kan få mer penger til kollektivtrafikken. Til "Belønningsordningen for bedre kollektivtansport og mindre bilbruk i byområdene" er det nemlig satt av 323,4 millioner kroner.

Vil ha flere over til buss

Ordningen skal hjelpe til slik at flere velger kollektivtransport framfor egen bil. Stavanger og åtte andre byer kan søke om penger fra denne potten.

- Ved løyving av midlar vil det bli lagt avgjerande vekt på utviklinga i kollektivtransporten og personbilbruken dei siste åra, står det i årets statsbudsjett.

Halve potten skal gå til byområder som inngår forpliktende avtaler om å redusere biltrafikken.

Dobbeltspor

Hva øvrig kollektivtransport angår, bekrefter regjeringen sin satsning på et par jernbaneprosjekter i Rogaland. I 2009 er 761 millioner kroner satt av til videre utbygging av dobbeltspor Sandnes - Stavanger.

Til sluttføringen av Ganddal godsterminal er det foreslått 52 millioner.

Det er også satt av penger til bygging av Ualand kryssingsspor på Sørlandsbanen. Prosjektet vil sammen med andre kryssingsspor øke kapasiteten for gods mellom Kristiansand og Ganddal.

Kostnadene er anslått til omkring 60 millioner.