Hopp til innhold

Kan bruke Facebook for å klage på barnevernet

Nå skal barnevernsbarn få mulighet til å klage på en enklere måte. Stavanger er første by ut med å tilby klaging gjennom Facebook, telefon, samlinger eller direkte kontakt.

Ungdommene

Tre av ungdommene som er med i prosjektet, Jake, Tonje og Charlotte.

Foto: Marte Hoel Romskaug / NRK

– Å få være med på dette har betydd veldig mye for meg. Jeg synes det er kult at vi får være med å gjøre en forskjell, sier Charlotte (20), som er med i klageordningen.

Nå kan barn og unge i Stavanger gi tilbakemelding til sitt barnevern, og ikke via Fylkesmannen. Det er en del av et nasjonalt utviklingsarbeid kalt «Mitt Liv», som drives av stiftelsen Forandringsfabrikken.

Prosjektmedarbeidere

Randi Torstensen og Anne Espolin Fladmark er prosjektmedarbeidere i barne- og ungdomskontaktprosjektet.

Foto: Marte Hoel Romskaug / NRK

– Ungdommene kan enten si sin mening i samlinger vi har, anonymt eller foran alle. I tillegg finnes det lukkede Facebook-grupper og de kan snakke med en av oss som jobber her, sier prosjektmedarbeider i barne- og ungdomskontaktprosjektet Randi Torstensen.

Kan si sin mening

Prosjektet startet opp sent i høst, og foreløpig er det bare noen få ungdommer som er med. De neste dagene skal rundt 100 ungdommer bli kontaktet. Torstensen sier at flere ungdommer har vært i situasjoner der de ikke visste at de kunne si fra.

– Før visste jeg ikke at jeg kunne klage, så jeg bare gikk med på det de voksne sa. Det endte med at jeg en gang satt på et ansvarsgruppemøte med tolv voksne rundt meg, og vi skulle snakke om hvordan ting hadde gått. Da følte jeg meg ganske liten og visste ikke helt hvordan jeg skulle si fra om det, sier Jake (17).

Kan gjøre en forskjell

Charlotte tror ordningen kan gjøre det lettere å klage fordi mye av det foregår på Facebook, der de fleste unge er.

– Mange er tøffe over tastaturet, men når du må si det ansikt til ansikt så blir det for skummelt, sier hun.

Brosjyre

Brosjyren er laget av ungdommene selv, og deles disse dager ut til barnevernsbarn i Stavanger.

Foto: Marte Hoel Romskaug / NRK

Også Anne Espelin Fladmark tror at det nesten er umulig å ta direkte kontakt med den voksne.

– Det å si til en voksen at man ikke er fornøyd med hvordan man blir behandlet er vanskelig for voksne, og da er det hvertfall vanskelig for en trettenåring. Derfor tror jeg dette kan være med på å endre noe, sier Fladmark.

Ungdommene har selv laget en brosjyre som skal gis ut til alle barnevernsbarn i Stavanger. Her står det hvordan man kan klage, og det er tydelig at det er barn og unge som selv bestemmer.

– På baksiden av brosjyren er det en tatovering fra en ungdom med teksten «Du kan gjøre en forskjell». Denne tatoveringen betyr veldig mye for mange, inkludert meg. Da jeg så den tenkte jeg at jeg faktisk kan gjøre en forskjell, sier Tonje (19).

Håper det sprer seg

Selve prosjektet skal vare i tre år. Barnevernet i Stavanger har fått en stillingshjemmel og midler fra fylkesmannen til å drive denne jobben. Torstensen håper at det kan spres til flere byer etter hvert.

– På torsdag får vi blant annet besøk av barnevernet i Kristiansand som kommer for å se på akkurat dette prosjektet, avslutter Torstensen.