Leger vil gi gratis hjelp på e-post

Fastlegene vil at konsultasjoner i større grad skal foretas via e-post enn gjennom pasientbesøk. Etter et vellykket pilotprosjekt ønsker allmennlegeforeningen at ordningen skal bli varig.

Ivar Halvorsen

Ivar Halvorsen har det siste året tilbudt konsultasjon på e-post til sine pasienter.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

– Verden går fremover og kommunikasjonsforholdene er slik at det er ganske mange som ønsker å få kontakt med legen gjennom noe annet enn telefon og oppmøte, sier Ivar Halvorsen, fastlege og styremedlem i Allmennlegeforeningen.

Halvorsen har gjennom et pilotprosjekt gitt gratis konsultasjoner til sine pasienter i Stavanger på et sikret mailsystem. Erfaringene er så gode at allmennlegene vil innføre systemet for alle pasienter over hele Norge.

– Teknologien er moden

– Det blir ikke slik ta du får mange unødvendige spørsmål. Folk er fornuftige og spør fornuftige spørsmål, sier Halvorsen.

Allmennlegeforeningen ønsker at pilotprosjektet skal videreføres, og bli vanlig praksis blant allmennleger. På et årlig møte mellom Allmennlegeforeningen og Helse- og omsorgsdepartementet ble ordningen lagt frem. Ifølge Halvorsen fikk han da svar om at tiden ikke var moden.

– Det er litt vanskelig å forstå, for dette er en moden teknologi, mulighetene finnes på trygge plattformer. Befolkningen er vant med å kommunisere på denne måten. Departementet forundrer oss litt på dette når de sier at tiden ikke er moden. Legeforeningen synes tiden virkelig er moden, sier Halvorsen.

– Dette er fremtiden

Bent Høie (H)

Bent Høie er Høyres helsepolitiske talsmann på Stortinget.

Foto: Stortinget

Det er også partiet Høyre og helsepolitisk talsmann Bent Høie enige i. I oktober skal Stortinget behandle et forslag fra blant annet Høie om kvalitet og tilgjengelighet i fastlege- og kommunehelsetjenesten. Et av forslagene er bedre IKT-tjenester som sikrer bedre kommunikasjon mellom lege og pasient.

– Jeg er helt enig i at dette kommer til å komme. Problemet i dag er at legene vegrer seg mot å gjøre dette fordi de ikke får betalt for det. Det er et ønske om denne ordningen både fra pasientene og legene sin side, sier Høie.

– Fremtiden er at dette blir det vanlige, og så må en gå til legen og sette seg ned på legekontoret dersom en vil ha en mer konkret undersøkelse eller en dypere samtale, legger han til.

Ordningen kan være like rundt hjørnet

Kjell Erik Øie

Kjell Erik Øie er statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Helse- og omsorgsdepartementet utreder ordningen videre, og stiller seg positive til den.

– Vi har en god dialog med legeforeningen om spørsmål knyttet til personvern og takst. Dette vil bli en del av neste års takstforhandlinger med legeforeningen, og vi vil også se på personvernbiten i det i en Stortingsmelding som kommer like før jul, så dette tror jeg er like om hjørnet, sier statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Kjell Erik Øie.

– Vi synes dette er en udelt positiv sak. Dette viser hvordan noe av fremtidens kommuniksjon mellom pasient og lege vil kunne foregå, legger han til.

– Bedre forberedt før legesjekken

Bent Høie mener en slik ordning også gjør tiden inne hos legen mer effektiv.

– Min drøm er at man i fremtiden, når man har bestilt tid hos fastlegen, har sendt en mail i forkant om hva man har tenkt å ta opp. Når du møter legen er han forberedt på det du kommer med, og har et enda bedre grunnlag for å snakke om det, sier han

– Svaret fra legen skives også ned, og legges også inn på din hjemmeside som pasient slik at du kan gå inn og se for å kontrollere hva legen sa. Så kan man eventuelt ha konsultasjoner på mail eller telefon i etterkant, legger han til.

Skal være gratis for pasienten

Legeforeningen har foreslått at elektroniske konsultasjoner skal betales av staten med en hundrelapp i refusjon og være gratis for pasienten. Halvorsen mener ordningen vil innebære en stor økonomisk besparelse for samfunnet og tjene pasientene.

– Det er pasientene som har størst fordel av dette fordi det åpner en mulighet til. En kan få svar på en annen måte og holde en dialog gående på en ny måte. For legene kan det bli en tilleggsbelastning, så det er viktig at dette blir en avklart del av arbeidsdagen, sier han.

Halvorsens erfaring etter å ha drevet pilotprosjektet er svært positiv.

– Det er åpenbart tidsbesparende når det erstatter en konsultasjon. Det er det som er det viktigste med dette her. Det krever at det ikke er for vanskelige temaer. Jeg har blitt positivt overrasket. Spørsmålene er konkrete og det går an å svare på dem på en god måte, sier Halvorsen.

Flere nyheter fra Rogaland