Har fått 300 flere ledige den siste måneden

Arbeidsledigheten i Rogaland er nå 3,6 prosent. Bare den siste måneden har 300 nye arbeidsledige meldt seg til direktør Truls Nordahl og resten av Nav i Rogaland.

Truls Nordahl

Truls Nordahl er Nav-direktør i Rogaland. Det siste året har det blitt 3600 flere arbeidsledige i fylket – en oppgang på 65 prosent.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Tallene viser en utvikling omtrent som forventa. Oppgangen tilsvarer ei økning på 300 personer, sier Nav-direktør i Rogaland, Truls Nordahl.

Nesten 9300 personer er arbeidsledige i Rogaland nå. Sammenligna med august i fjor, har ledigheten gått opp med 65 prosent – 3600 personer.

Sist måned, i juli, var arbeidsledigheten i Rogaland 3,5 prosent. Da var 9000 personer helt arbeidsledige i fylket.

Ifølge Nordahl er det fortsatt ansatte innen oljerelatert virksomhet som mister jobbene sine. Også personer som har hatt jobb i bygg- og anleggsbransjen har blitt sagt opp den siste måneden.

På landsbasis er arbeidsledigheten nå på 3,1 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,9 prosent i august i fjor. Ved utgangen av august var 84.700 personer registrert som helt ledige hos Nav. Det er 5800 flere enn for ett år siden.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak var på 93.800 personer i juli, tilsvarende 3,4 prosent av arbeidsstyrken. Det er 8300 flere enn for ett år siden, da bruttoledigheten var på 3,2 prosent.