Arbeidsledigheten øker mest i Rogaland

Blant ingeniører og IKT-folk er ledigheten nesten tredoblet det siste året. Til sammen 9000 personer står uten arbeid i fylket ved utgangen av juli. Det gir en ledighet på 3,5 prosent.

OLJE OSEBERGFELTET

Arbeidsledigheten øker kraftigst i de bransjene som er knyttet til oljevirksomheten.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

– Den kraftige økningen i juli står i forhold til uroen vi har sett i oljenæringen det siste året, og vi må regne med at arbeidsledigheten i Rogaland vil øke ytterligere i tiden som kommer, sier Egil Tengs, fungerende fylkesdirektør i Nav Rogaland.

Ledigheten øker markant i alle fag, men mest i de som er det er nå nesten 1 300 ingeniører og Ikt-personell som står uten arbeid i Rogaland. Det er en økning på hele 262 prosent det siste året.

Egil Tengs, som er avdelingsdirektør i NAV

Egil Tengs, fungerende fylkesdirektør i NAV Rogaland tror arbeidsledigheten vil øke ytterligere i tiden fremover.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– Storparten av de sysselsatte innen ingeniør- og ikt-fag jobber i bedrifter som har relasjon til olje og gassindustrien, Det er flere større arbeidsgivere som står i prosesser som handler om hvordan de kan drive kostnadseffektivt i en tid med lavere aktivitetsnivå og lav oljepris, sier Egil Tengs.

Arbeidsledigheten er doblet innen gruppene meglere og konsulenter og industriarbeid.

Lavest økning er det innen helse, undervisning og jordbruk.

Det er i Stavanger-området ledigheten øker kraftigst. Bade i Stavanger, Sola og Randaberg er det nå nesten dobbelt så mange arbeidsledige som for ett år siden.

– I de kommende månedene ønsker Nav ytterligere å øke bruken av arbeidsmarkedstiltak for å gi de arbeidsledige hjelp til å finne ny jobb, sier Egil Tengs. For noen kan dette være kurs i jobbsøking og CV-skriving. For andre kan det være aktuelt å få arbeidspraksis i nye yrker.