NRK Meny
Normal

Solvik Olsen: Bompengereformen kan kutte Rogfast-taksten til 200 kroner

Samferdselsministeren mener regjeringens bompengereform kan kutte Rogfast-taksten fra 355 til rundt 200 kroner. Arbeiderpartiet mener Solvik Olsen bommer.

Rogfast, Arsvågen

De siste analysene tyder på at det vil koste 355 kroner i bompenger for å kjøre gjennom Rogfast-tunnelen under Boknafjorden når den etter planen skal åpne i 2024. Prislappen på Rogfast er 15 milliarder kroner.

Foto: Statens Vegvesen / NRK

– Jeg mener det er realistisk. Høyre og Fremskrittspartiet spiller på lag. Ap/Sp/SV har jo allerede meldt seg av, og med deres politikk ville bomtaksten forblitt på et svært høyt nivå.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener at regjeringens foreslåtte bompengereform vil føre til at bompengene i Rogfast kan kuttes kraftig. Han legger likevel til at regjeringspartiene vil være avhengige av støtte fra Kristelig Folkeparti og Venstre for å vedtatt bompengereformen.

Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tror på at bompengereformen kan redusere taksten i Rogfast fra 355 til rundt 200 kroner.

Foto: Jon Bolstad / NRK

De siste analysene tyder på at det vil koste 355 kroner i bompenger for å kjøre gjennom Rogfast-tunnelen under Boknafjorden når den etter planen skal åpne i 2024. Prislappen på Rogfast er 15 milliarder kroner.

Bompengereformen ble behandlet i Stortinget mandag denne uken. Høyre og Fremskrittspartiet er positive til rentekompensasjon.

– Arbeiderpartiet var mot at det skal bevilges økte statlige midler for å redusere bomtakster, sier Solvik Olsen.

– Samferdselsministeren bommer

Simon Nesse, fungerende gruppeleder for Arbeiderpartiet i fylkestinget, møtte samferdselsministeren i Oslo tidligere denne uken sammen med fylkesordfører Janne Johnsen (H) og varaordfører Terje Halleland (Frp).

– I debatten om Rogfast bommer samferdselsministeren. Han beskriver en fremtid han ønsker seg, mens vi må ha en løsning på tirsdag. For det er på tirsdag vi må si ja, eller nei, til bompengefinansieringen. Derfor bør Frp stille seg spørsmålet om de er for, eller mot, Rogfast. Svaret må vi gi nå, sier Nesse til NRK.

Simon Nesse

Simon Nesse, fungerende gruppeleder for Arbeiderpartiet i fylkestinget mener samferdselsministeren bommer i debatten om Rogfast.

– Mindre penger til vei

Nesse avviser at regjeringens bompengrereform vil kunne redusere takstene i Rogfast slik samferdselsministeren beskriver.

– Det er flere deler av reformen som vil føre til betydelig mer byråkrati og derfor også mindre penger til vei, mener Nesse.

Arbeiderpartiet mener at privat lånefinansiering av vei gjennom OPS (Offentlig/privat samarbeid) være dårlig forvaltning av fellesskapets penger. Det vil gi større finanskostnader som til syvende og sist må betales av fellesskapet.

– Et veiselskap skal bare gjøre det samme som Statens vegvesen allerede gjør. Det gir økt byråkrati og binder opp ressurser. Ressurser som i stedet burde vært brukt til å bygge mer vei. Vi kan ikke se at det er noen fordeler med å splitte opp ansvaret for riksvei mellom to aktører, mener AP-politikeren.

– Håpløs tilnærming

– Jeg merker meg at Ap forsøker å piske opp misnøye over bomtakster på Rogfast. Simon Nesse fremstår dog som lite orientert om hva som skjer i veipolitikken, mener Ketil Solvik-Olsen.

Han mener AP-politikeren mistolker bompengereformen

– Ordningen innebærer at staten skal ta mer av rentekostnadene for bompengelån, altså økt statlig bidrag. Høyre og Fremskrittspartiet er for rentekompensasjon, mens Ap argumenterer imot. Nesses parti er altså imot hans eget krav. Det er en håpløs tilnærming i seriøs politisk debatt, mener Solvik Olsen.