Langelands advokat: – Arbeidsgiver har forsøkt å skape et monsterbilde

OSLO TINGRETT (NRK): På den siste rettsdagen i Nils Rune Langeland sin sak mot staten, anklaget hans advokat motparten for å «demonisere» den omstridte professoren.

Nils Rune Langeland og advokat Kjell M. Brygfjeld siste rettsdag

Nils Rune Langeland og hans advokat Kjell M. Brygfjeld i retten fredag. Der forsøkte Brygfjeld å argumentere for at bevisførselen fra staten i rettssaken har manglet balanse.

Foto: Pedja Kalajdzic / NRK

– Arbeidsgivers strategi i denne saken har vært å skape en demon, et monster som bedriver trakassering av sine kolleger og kvinner spesielt. Av en person som følger et mønster for å forulempe sine medmennesker, sa advokat Kjell M. Brygfjeld i sin avsluttende prosedyre fredag.

Tidligere professor Nils Rune Langeland har saksøkt Kunnskapsdepartementet etter å ha fått sparken som professor ved Universitetet i Stavanger (UiS) høsten 2017. Han mener avskjeden bygger på ugyldig grunnlag.

Gjennom fem dager har retten hørt fra flere vitner, de fleste tidligere kolleger av Langeland, om hvordan historieprofessorens atferd gjennom flere år har vært en stor belastning for universitetet, både internt og eksternt. Dette gjelder for enkeltpersoner, arbeidsmiljøet ved instituttet, for ledelsen og for omdømmet.

Flere hendelser

Hendelsene har strekt seg tilbake i tid til 2009. Blant kritikkverdige forhold som har kommet frem er SMSer til en tidligere sjef og kolleger som har blitt stemplet som «uakseptable», det samme har flere Facebook-ytinger i løpet av denne perioden.

Retten har også fått høre om en juleavslutning, konferanser i København og Berlin, og en instituttur til Krakow, der Langeland skal ha vist nedverdigende og trakasserende atferd mot kolleger. Han skal også ha vist uakseptabel oppførsel på et studiearrangement.

Alt dette skal ha skjedd mens Langeland var påvirket av alkohol.

Regjeringsadvokat Hilde Lund

Regjeringsadvokat Hilde Lund sier staten har ført de bevisene som har vært nødvendige for å få frem begrunnelsen for Langelands avskjedigelse.

Foto: Rahand Bazaz/NRK

I tillegg har Langelands seksualiserte meldinger sendt til ulike kvinner, som skapte mediestorm sommeren 2017, blitt grundig omtalt.

– Det har vært en strategi som gjør at arbeidsgiver har funnet det nødvendig å gå tilbake til et julebord i 2009, som Langeland og vitner hadde glemt, mente Brygfjeld.

Ifølge advokaten ble ikke Langelands «fulle identitet» fremstilt av arbeidsgiver, noe som kunne gitt et annet bilde av avskjedsgrunnlaget.

Staten: – Alminnelig bevisførsel

Staten har gjennom sin bevisførsel forsøkt å vise at avskjeden til Langeland er begrunnet i mange tilfeller av uakseptabel atferd gjennom en årrekke.

Regjeringsadvokat Hilde Lund sier til NRK at hun er sterkt uenig i at de har forsøkt å «demonisere» Langeland.

– Det er helt alminnelig bevisførsel, og i en avskjedssak, særlig av denne karakter, så kan man lett føle det som om det er det vi gjør, sier hun og legger til:

– Men formålet til staten har vært å føre de bevis som vi mener er nødvendig for å belyse de forhold som ligger til grunn for avskjedsvedtaket.

Partene er enige om at de kritikkverdige hendelsene som har kommet frem har funnet sted, men Lund mener at retten har trengt mer informasjon for å gjøre en grundig vurdering.

– Det er relevant å få frem hvordan arbeidskollegene har opplevd det, sier hun.

– Grenser for hvor langt en arbeidsgiver skal strekke seg

Det mest sentrale for Langeland og hans advokat i denne saken har vært en avtale han og UiS inngikk i august 2017 om et behandlingsopplegg for hans alkoholbruk. Da Langeland rundt en måned etter at denne var inngått kom beruset på jobb, fikk han sparken.

– Når man lager avtale av denne karakter, må man ha for øye de lange linjene i avtaleforholdet. Skal man lage en slik avtale så må man vite at det er problematisk, tar tid og ta høyde for tilbakefall, sa Brygfjeld.

I sin prosedyre viste regjeringsadvokat Lund til at alle disse hendelsene har bidratt til at universitetets tillit til Langeland har forvitret over tid, til det til slutt ikke var noe igjen. Hun mener at UiS hadde strukket seg langt for å komme Langeland i møte og forsøke å hjelpe ham.

– Men det må være grenser for hvor langt en arbeidsgiver skal strekke seg for å hjelpe en arbeidstaker ut av et alkoholproblem, sa hun.

En domsavsigelse i saken ventes nå rundt midten av januar.