Bonde måtte avlive alle kyllingene – nå får han mer erstatning fra staten

49.000 kyllinger og verpehøns er avlivet som følge av fugleinfluensa på Jæren. Bonde Ove Byberg fryktet at han måtte ta store deler av tapet selv.

Produksjonslokalene er tomme etter at kyllingene måtte slaktes.

Produksjonslokalene må vaskes ned etter gassingen.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Tenk deg selv å ikke få lønn på to måneder. Det er ikke kjekt, sier bonde Ove Byberg, som nå er glad for at det ser ut som bøndenes erstatning blir høyere.

På lørdag måtte han gasse og destruere 35.000 kyllinger som var klare til slakt, fordi Mattilsynet fryktet at fugleinfluensa hadde kommet til hans gård også. Tall fra Mattilsynet viser at 49.000 dyr er avlivet som følge av fugleinfluensa så langt.

Ove Byberg

Bonde Ove Byberg.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

For en uke siden ble fugleinfluensa påvist i et kommersielt fjørfehold i Norge. 7500 høns ble avlivet. Deretter kom enda en beskjed om at 7500 nye høns måtte avlives.

– Det er en alvorlig situasjon som vi tar på stor alvor, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp), som følger situasjonen tett.

Hasteoppdrag til Nibio

Landbruksdepartementet skal se på satsene for erstatning, som ikke har vært regulert siden 2014. Noe de berørte produsentene har vært veldig bekymret for i frykt for store økonomiske tap.

Sandra Borch, Stortingsrepresentant for Senterpartiet og medlem av energi- og miljøkomiteen.

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp)

Foto: Dan Henrik Klausen

– Nå har Nibio fått et hasteoppdrag på å øke satsene, slik at man skal være trygge på at man skal få det erstatningsoppgjøret som trengs, sier Borch.

Hva satsene blir og når det skjer er ikke klart, men endringen av satsene skal også ha tilbakevirkende virkning, slik at de også gjelder dem som er rammet nå, forsikrer ministeren.

Store egenandeler med de gamle satsene

Bonde Ove Byberg mener kyllingene hans var helt friske, og han er frustrert over det som skjedde. Nå må han også stå over en runde med nye kyllinger, og er ikke i gang med matproduksjonen før i januar igjen.

Med de gamle satsene fra 2014 ville han sitte igjen med en regning på 500.000. kroner.

Derfor er det en lettelse at erstatningsandelen nå skal revurderes.

– Vi vet ikke hva vi får fra staten enda, men jeg ser ikke så veldig svart på det nå. Det er bedre enn det var i helga, sier han.

Nestleder i Norsk Fjørfelag og leder i Rogaland Fjørfelag, Tone Steinsland, synes det er bra at ministeren kommer så raskt på banen i denne saken.

Tone Steinsland

Nestleder i Norsk Fjørfelag, Tone Steinsland,

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Det er helt riktig og nødvendig, sier Steinsland.

Hun har snakket med mange bønder som har vært veldig bekymret etter utbruddet.

– Jeg har fortalt dem at det jobbes godt, og er veldig glad for de signalene som kommer nå, sier hun.