Landbruket bedre enn sitt rykte

Klimagassutslippene fra landbruket er langt mindre enn hva de offisielle tallene viser. Det sier Margaret Eide Hillestad i AgriAnalyse til Nationen. Hun mener tallene for karbonlagring i gras- og beitemark også må bli tatt med i regnskapet.

Kyr på Meland
Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK