Laksefiskerne tapte i retten

Jæren tingrett vil ikke begrense rettighetene til dem som bader, rir eller surfer på Selestranden.

Forbodsskilt på Sele

Laksefiskerne ønsket å flytte grensen for andre aktiviteter på ved utløpet av Figgjo-elven nærmere sjøen.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Klepp kommune er frikjent i Jæren tingrett etter et søksmål fra Søndre og Nordre Sele Laksefiskeri.

Dommen er en klar seier for det retten kaller «allmennhetens interesser» ved utløpet av Figgjoelva.

– Retten legger til grunn at allmennhetens interesse i å benytte området er stor, da det er et svært attraktivt område som er godt tilrettelagt for friluftsaktiviteter, heter det i dommen.

Jæren tingrett mener at utløpet av Figgjo-elven må være tilgjengelig for bading.

– Elven utgjør en velegnet badeplass, særlig for barn, skriver retten i dommen.

Årelang strid mellom fiskere og badende

Bakgrunnen for stevningen er den årelange striden mellom laksefiskere og folk som driver med andre aktiviteter ved utløpet av Figgjoelva på Sele.

Christian Bjelland, som er grunneier langs de nederste 3,5 kilometerne av elva, mener at bading, padling og riding ved utløpet av elva forstyrrer laksefisket.

Fisketuren på Sele i 2005

Kong Harald har en rekke ganger besøkt Christian Bjelland for å delta i laksefisket på Sele. Bildet er tatt i 2005.

Foto: privat

Saken har ikke fått mindre oppmerksomhet ved at kong Harald flere ganger har gjestet Bjelland for å delta i laksefisket på Sele.

Grunneieren har søkt Klepp kommune om å flytte stolpene som markerer grensen mellom fiske og andre aktiviteter nærmere sjøen. Dette mente hovedutvalget for utvikling i kommunen var et for stort inngrep i retten til fri ferdsel

Christian Bjelland har sagt til Stavanger Aftenblad Målet med søksmålet er å få kommunes plikt til å ivareta også grunneiers rettigheter i slike konflikter rettslig fastsatt.

Krevet forbud mot friluftsaktiviteter

Saken var første gang oppe i 2004. Da gikk Søndre og Nordre Sele Laksefiskeri til sak mot Klepp kommune for å få fastsatt ferdselsregler for området.

Laksefiskerne mente at friluftsaktivitetene i området økte og at dette i større og større grad kom i konflikt med laksefisket.

Figgjoelva på Sele

Jæren Tingrett mente at nedre del av Figgjo-elven er godt egnet til bading, særlig for barn.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Et forlik innebar at det ble vedtatt ferselsregler og at Klepp satte opp to markeringspåler, en på hver side av elven. Laksefiskerne mente altså at dette ikke virket, og ville flytte pålene nærmere sjøen.

Saksøkerne mener at fisking og friluftsaktivitetene er uforenlige. Fisken skremmes og det kan oppstå farlige situasjoner ved kasting.

– Bading og andre aktiviteter mens fisket pågår fremstår nærmest som sjikanøst, går det fram av saksøkernes påstandsgrunnlag.

Klepp kommune frifunnet.

Søndre og Nordre Sele Laksefiskeri krevde at retten skulle fastslå at det i fiskesesongen ikke skal være tillatt med fritidsaktiviteter fra allmennheten i Figgjoelvens sone 1 mens fisket pågår.

Klepp kommune ble frifunnet i søksmålet, mens Søndre og Nordre Sele Laksefiskeri ble idømt kommunens saksomkostninger på 150 000 kroner