Slik skal ungdom lokkes til laksefiske

Helikopter fraktet onsdag 150 tonn med gytegrus til Figgjoelva for å øke laksebestanden. Slik skal ungdom lokkes til vassdraget.

Laksegrus

Hvert helikopterlass med gytegrus veier ett tonn. Med rake blir grusen fint fordelt på de nye gyteplassene i Figgjoelva.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Dette har vi ventet lenge på. Håpet er at det skal komme mer fisk i elva, sier leder i Figgjo elveeigarlag, Steinar Egeland.

Siden 2014 har de jobbet for å få på plass gytegrusen i elva. I dag var helikopter og snorklere leid inn for å legge til rette for laksen, som ankommer elva om én til to måneder for å gyte.

– Målet er å få mer laks og flere fiskere i elva. Forhåpentligvis vil også flere ungdom ønske å fiske her. Vi ser at det er færre og færre ungdom som fisker etter laks, forteller Egeland.

Fem nye gytesteder

Helge Skoglund

Helge Skoglund, forsker ved Uni Research.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

På fem steder i elva i området mellom Skjævelandsbrua og Kongeparken ble gytegrusen fordelt. Forskere har kartlagt hele Figgjoelva for å finne ut hvor laksen gyter.

– Basert på den informasjonen har vi funnet nye gyteplasser til laksen. På den måten får vi brukt en større del av elva til reproduksjon av laks, forklarer forsker ved Uni Research, Helge Skoglund.

Gjennom årenes løp at Figgjoelva blitt påvirket av forskjellige inngrep, noe som har ført til at en del av de opprinnelige gyteområdene er forsvunnet.

Skal få laksen tilbake i Figgjoelva

– Dette kan omtales som en restaurering av elva. Med flere gyteplasser er håpet at Figgjoelva får en høyere lakseproduksjon, som fører til mer laks i elva, sier Skoglund.

– Så i dag har dere laget en kjærlighetssti?

– Ja, meningen er å lage flere kjærlighetssenger oppover i elva, så er spørsmålet om laksen vil bruke dem.

Komplisert øvelse

Konseptet er prøvd ut i flere vassdrag tidligere, men med blandede resultater.

laksegrus

Hele 150 lass med gytegrus ble fordelt på de nye gyteplassene i Figgjoelva onsdag.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Grusfordelingen og størrelsen på grusen må være riktig og ligge på riktig sted. I tillegg er det viktig at vi ikke bygger gyteplassene på steder hvor strømmen er sterk, da vil gytegrusen dra av sted, forteller forskeren.

– Vil et kraftig regnskyll flytte steinen ut i Nordsjøen?

– Nei, det håper vi ikke. Den vil bevege seg litt, men legge seg lenger ned i elva. De forbeholdene har vi tatt, svarer Skoglund.