NRK Meny
Normal

Lager gull ut av dritt

Norge er verdensledende når det kommer til miljøvennlig gjødselproduksjon. Miljøministeren kaller den nye gjødselutvinningen på Jæren for: Det grønne skiftet i praksis.

Det er et columbi-egg, når kloakk fra Nord-Jæren blir til miljøvennlig gjødsel. Det sa klima- og miljøminister Tine Sundtoft, da hun åpnet fabrikken i Mekjarvik, som er først i Europa til å produsere gjødsel av kloakkslam.

VIDEO: David Glitza viser fram maskinen som er først i Europa til å produsere gjødsel av kloakkslam.

– Som ungdommen ville sagt: Good shit!

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) lot seg imponere da hun i dag åpnet Europas første fabrikk for omforming av kloakk til miljøvennlig gjødsel.

Den nye mineralorganiske gjødselproduktet har fått navnet Minorga, og det er sluttproduktet etter omfattende foredling av innholdet i tusenvis av toaletter på Nord-Jæren.

– Et Columbi egg

Tine Sundtoft

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft på besøk hos Sentralrenseanlegget Nord-Jæren.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Det å klare å endre et avfall til et nytt produkt er veldig spennende. Dette er et Columbi egg, og et utrolig godt eksempel på det grønne skiftet, sier Sundtoft.

– Vi foredler naturens grunnprodukt til kommersielt gjødsel. Vi tørker og lager pellets av slammet etter at vi har tatt ut biogassen, og sitter igjen med konkurransedyktig miljøvennlig gjødsel, sier direktør Kjell Øyvind Pedersen for Interkommunalt vann avløp og renovasjon (IVAR).

Gjødselen har fått navnet Minorga og har en form, størrelse og sammensetning som kan sammenlignes med mineralgjødsel, og er derfor et alternativ til dette. Prislappen for den storstilte resirkuleringen er 55 millioner kroner, og prosjektet er støttet av Innovasjon Norge med 5 millioner kroner.

Minorga gjødsel

Slik blir kloakken seende ut etter at biogassen er fjernet og avfallet er tørket.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Trenger nye regler

Men for at gjødselproduktet skal kunne brukes av alle norske bønder må nye regler på plass. I dag er det nemlig kun kornbøndene på Østlandet og risbøndene i Vietnam som kan bruke det.

Kjell Øyvind Pedersen

Kjell Øyvind Pedersen, direktør for Interkommunalt vann avløp og renovasjon (IVAR).

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– De eksisterende reglene for å spre slam på jordene er tilpasset det som tidligere var slam. Nå har vi et raffinert, teknisk behandlet, hygienisk produkt som det er risikofritt å spre på jordene. Derfor mener vi det er på høy tid å oppdatere forskriften, sier Pedersen.

Miljøministeren var ikke klar over problemstillingen, og lover å ta tak i begrensningen.

– Selvsagt skal vi se på dette. I takt med det grønne skiftet må vi ha en gjennomgang av lover og regler slik at det ikke blir til hinder for ny teknologi, sier Sundtoft.