Lærere klare for streik – tusenvis kan miste eksamen

Tusenvis av elever vil miste eksamen dersom lærerne og KS ikke blir enige i lønnsoppgjøret. – Ingen har egentlig lyst til å streike, sier lærer Heidi Smørdal i Sola.

Lærer iført knallgul vest streiker utenfor Marienlyst skole i Drammen

En streikevakt utenfor Marienlyst skole i Drammen i 2014, som var sist gang lærerne streiket. Om en uke kan det skje igjen.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Natt til fredag 24. mai går fristen ut. Er ikke partene enige da, tas 7000 medlemmer i Unio ut i streik. Dette gjelder først og fremst lærere på ungdomstrinnet og i videregående skoler.

– Vi skal jobbe hardt for å finne en løsning i meklingen, men blir det nødvendig, er Unios medlemmer klare til kamp, skriver forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune i en pressemelding.

Lærerne som står klare til å streike, er fordelt på 21 kommuner, fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør.

Sjekk hele lista her.

Lønnsforhandlingene mellom Unio og KS har brutt sammen og har derfor havnet hos riksmekleren.

Lærerne mener KS har gitt dem et altfor dårlig tilbud. Mens de andre lønnstakerne i kommunesektoren fikk en lønnsvekst på 3,25 prosent, fikk lærerne 3,03 prosent, ifølge Unio.

– Ikke greit

Det er særlig lærerne med lang utdanning dette går utover, ifølge organisasjonen.

Lærer Heidi Smørdal ved Sola ungdomsskole er bekymret for rekrutteringen til yrket.

– Regjeringa har signalisert at de ønsker lærere med høy kompetanse – blant annet gjennom skjerpa kompetansekrav og femårig masterutdanning, sier hun.

– Vi er enige at elevene fortjener kompetente lærere, men å i neste omgang ikke lønne oss for det. Det er ikke greit.

– Passer veldig dårlig

Streiken vil kunne få konsekvenser for flere tusen elever. De vil miste eksamen om den blir langvarig.

I Rogaland blir 540 lærere i Sola og Sandnes tatt ut i en eventuell streik. Dette vil i så fall ramme over 7300 elever.

Heidi Smørdal

Heidi Smørdal, lærer ved Sola ungdomsskole.

Foto: Privat

– Det er beklagelig at KS har satt oss i denne situasjonen som dessverre også går ut over elevene. Ingen har jo egentlig har lyst til å streike. Det passer veldig dårlig, for å si det mildt. Midt i eksamensperioden, og for noen er det avslutning før de skal begynne på videregående, sier Smørdal.

– Noen lærere har fått mer

NRK har vært i kontakt med KS, som er kommunenes interesseorganisasjon, men de ønsker ikke å kommentere midt i en meklingsperiode.

Men forhandlingsleder Tor Arne Gangsø skriver på KS sine hjemmesider at mange grupper lærere har fått tillegg som overskrider frontfagets ramme på 3,2 prosent.

«Dette gjelder barnehagelærere, lærere med treårig høyskole og adjunkter med fireårig høgskole uten tilleggsutdanning.», skriver han.

Gangsø erkjenner at lærerne med lengst utdanning – altså adjunkter med tilleggsutdanning, lektorer og lektorer med tilleggsutdanning – får et tillegg som prosentvis ligger litt under 3,2 prosent.

«Likevel får disse gruppene reallønnsvekst og de klart høyeste tilleggene i kroner. Det bør være opplagt at hvis rammen er 3,2 prosent og noen skal få langt mer, kan ikke alle også få minst 3,2 prosent.», skriver han videre.

Ikke bare lærere

Det er imidlertid ikke bare lærere som kan ende opp med å streike i slutten av neste uke. Statlig ansatte som er organisert i LO, YS, Unio og Akademikerne, kan også bli tatt ut.

Hovedgrunnene til bruddet i staten var en uavklart situasjon når det gjelder AFP, hvordan den totale økonomiske potten skal fordeles og manglende vilje til å rydde opp i om variable tillegg skal inngå i pensjonsgrunnlaget.