Lærere kan bli overtallige

Det er nå færre avgangselever i grunnskolen i Rogaland, og dette fører til at 50 lærere i de videregående skolene kan bli overtallige, skriver Aftenbladet. Fylkeskommunen har lagt inn en reduksjon på 25,5 klasser fra høsten. Utdanningsforbundet har sendt inn flere forslag for å unngå oppsigelser av lærere, og mener nedgangen i tallet på elever er midlertidig.