LÆRERE AKSJONERER:

Flere hundre lærere landet rundt skal i dag aksjonere mot den nye arbeidstidsavtalen. Med kritt skal de skrive «NEI» utenfor skolene, for å markere sitt standpunkt til årets lønnsoppgjør. Mange lærere er misfornøyde med den nye avtalen som innebærer at de er bundet til å jobbe 7 og en halv time på skolen hver dag. Leder for Utdanningsforbundet i Rogaland, Gunn Reidun Tednes Aaserød, har forståelse for at mange lærere er sinte.