Varsler færre ansatte og dårligere tjenester

122 millioner kroner må kuttes i driftsbudsjettet for Sandnes kommune neste år, foreslår rådmann Bodil Sivertsen. Det kommer befolkningen til å merke.

Rådmannen la fram økonomiplan for 2016-2019.

– Sandnes kommune har utrolig stramme rammer, og det kombinert med høye ambisjoner, gir utfordringer, sier Sandnes-rådmann Bodil Sivertsen.

Onsdag la hun fram sitt forslag til økonomiplan for perioden 2016–2019. Det er prega av store investeringer, men kraftige kutt i driften.

Fra før er det vedtatt kutt i neste års driftsbudsjett på 60 millioner. Nå foreslår rådmannen nye kutt på 70 millioner. Til sammen 122 millioner neste år, og mer i åra framover.

– Kommer til å merkes

– Det skyldes manglende vekst i skatteinntektene, strammere økonomi, høyere arbeidsledighet og høyere utbetalinger til sosialhjelp, sier Sivertsen.

Pål Morten Borgli og Stanley Wirak

Varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) og ordfører Stanley Wirak (Ap) ser ut til å være fornøyde med rådmannens budsjettforslag, trass i trange tider.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Kuttene er fordelt på alle sektorer i kommunen. Nøyaktig hvor det skal kuttes, skal 24 ulike arbeidsgrupper finne ut. Men noe er sikkert.

– Det kommer til å bety færre ansatte og lavere kvalitet på tjenestene. Vi klarer ikke å ta så store kutt uten at det merkes, sier Sivertsen.

Prisene på blant annet SFO og barnehager økes, men i tråd med statsbudsjettet har rådmannen funnet plass til flere helsesøstre og fleksibelt barnehageopptak.

Mer av omsorgen hjemme

Innen pleie- og omsorg blir det mer penger til hjemmetjenester mens det nye Rundeskogen bo- og aktivitetssenter bare gradvis blir tatt i bruk.

– At folk kan bli boende lengst mulig hjemme, er det beste faglig, det er det brukerne ønsker, og det er best økonomisk, sier Sivertsen.

Investerer to milliarder

Mens det kuttes kraftig i drifta, foreslår råmannen store investeringer – to milliarder kroner neste år, og drøye fem fram til 2019.

– Nå er det viktig å gjøre de store investeringene i skoler, barnehager og omsorg. Det er gode priser på markedet, og det er lave rentekostnader. Dette er god, gammeldags motkonjunkturpolitikk – å investere i ting vi har bruk for i tider som dette, sier ordfører Stanley Wirak (Ap).

Han tror også kuttene i drifta skal kunne gjennomføres på en forsvarlig måte.

– Det får vi til blant annet gjennom gode dialoger med de ansatte. Kanskje må kvaliteten gå noe ned, men den skal ligge godt innenfor det som er godt nok. Det er tøffe tider og skattesvikt, og vi kan ikke bruke mer penger enn vi har, sier Wirak.

Alt i alt er han godt fornøyd med budsjettforslaget, og tror ikke politikerne kommer til å endre mye på det.

Savner konkurranseutsetting

Thor Magne Seland

Gruppeleder Thor Magne Seland i Høyre mener rådmannen burde vurdert konkurranseutsetting.

Foto: Eirin Margrethe Fidje / NRK

Heller ikke gruppeleder Thor Magne Seland i Høyre finner mye å endre på. Men han mener det finnes grep som rådmannen ikke tar i bruk.

– Blant annet kan vi konkurranseutsette tjenester som ikke er kjernevirksomhet for kommunen for å se om vi kan få mer effektive og gode tjenester til samme pris som før, sier Seland.