– Vil bety slutten for flere pelsdyrbønder

Staten vil kutte nærmere 18 millioner av støtten til pelsdyrnæringen. Det vil få store konsekvenser, mener Bertran Trane Skadsem, styreleder i Norges Pelsdyralslag.

Bertran Trane Skadsem

Bertran Trane Skadsem mener politikerne ikke forstår hva kuttet vil bety for pelsdyrbønder.

Foto: Lien, Kyrre / Scanpix

Pelsdyroppdretterne får i år 17,8 millioner kroner i tilskudd til frakt av fôr. Da landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) i dag la frem jordbruksoppgjøret, ble dette tilskuddet foreslått fjernet.

– Dersom de fjerner fraktstøtten vil det bli for lite lønnsomt å drive med pelsdyroppdrett i Distrikts-Norge, sier Trane Skadsem.

– Dette vil også gå ut over dem som leverer råstoff til pelsdyrfôr, sier han videre.

Politikerne forstår ikke

Trane Skadsem driver selv pelsdyrgård på Jæren, og ble både overrasket og skuffet da forslaget ble kjent.

– Dette viser at politikerne ikke har forstått hvordan frakttilskuddet fungerer. Dette er ikke nødvendigvis et tilskudd til pelsdyrbøndene, men det gir like muligheter for å drive med pelsdyr over hele landet. Slik blir det ikke nå, sier han.

– For enkelte pelsdyrbønder vil dette bety kroken på døra på sikt, det er jeg sikker på.

Usikker fremtid

Landbruks- og matdepartementet sendte tidligere i år ut en høring om pelsdyrnæringens fremtid. Spørsmålet om hvorvidt det skal satses på bærekraftig utvikling eller styrt avvikling, er nå under behandling.

– Dette er dårlig politisk håndverk. Vi så frem til en Stortingsbehandling til høsten, og det er svært overraskende at de endrer rammevilkårene for pelsdyrhold allerede nå, sier Trane Skadsem.

Uenige om pelsdyrnæringen

Blant de politiske partiene er det uenighet for hvordan de ser på pelsdyrnæringens fremtid.

Fremskrittspartiet har programfestet at partiet ønsker å fjerne støtten til pelsdyroppdrett i Norge, mens Senterpartiet og KrF ønsker å beholde støtten.

Høyre sier ikke noe om pels i sitt program, og blant partiets stortingsrepresentanter er meningene delte.

Arbeiderpartiet ønsker en styrt avvikling av næringa.

Gir ikke opp

Selv om forslaget fra staten kom som et sjokk på flere av pelsdyrbøndene, håper de at forslaget vil falle under forhandlingene som nå skal i gang mellom staten, Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukerlag.

– Vi satser på at Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukerlag vil vinne frem i forhandlingene slik at frakt-tilskuddet blir forhandlet inn igjen i det endelige forslaget, sier Trane Skadsem.

De endelige forhandlingene skal være klare 15. mai.