Er dette kunst eller vanlig handelsvare?

Akkurat det kan være umulig å se med det blotte øye. Men for kunstneren kan forskjellen bety store pengesummer.

Skåler laget keramiker Gunnar Thorsen.

Skålene av keramiker Gunnar Thorsen er et slags symbol på en skål, et kunstneriske objekt, selv om de kan brukes til å ha noe oppi, ifølge utstillingslederen. Og er det kunst, er objektet fritatt for moms.

Foto: ANETT JOHANSEN ESPELAND / NRK

Momsen er bakteppe for en utstilling av kunsthåndverk og design, som åpner på kunstgalleriet Hå gamle prestegård på Jæren i helgen.

Alle gjenstandene er laget i flere eksemplarer, derav tittelen Multiply – Mitt Hjem. Momsen på 25 prosent har stor betydning for prisen på verket, og dermed også kunstnerens økonomi.

– Ta for eksempel disse trestammelignende porselensskulpturene av Sigve Knutson. De er hule og kan jo brukes som vaser hvis man vil, men de er ikke laget for å være vaser først og fremst. De framstår samlet som en skog, og er unike kunstgjenstander, laget av en nyskapende kunstner, sier kunsthåndverker Linnéa Blakéus Calder, som er prosjektleder for utstillingen.

Linnéa Blakéus Calder mener disse skulpturene av Sigve Knutson er kunstobjekter, ikke vaser.

– Sigve Knutsons trestammer er kunstverk, selv om du kan stikke en blomst oppi, sier Linnéa Blakéus Calder, prosjektleder for utstillingen ved Hå gamle prestegård.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Hun peker på at skulpturene er produsert i et lite og begrenset antall unike eksemplarer, og at de ikke er satt i produksjon industrielt.

– Da antar vi at det er fritatt for moms, men grenseoppgangen burde ha vært tydeligere avklart i den nye forskriften, sier Calder.

Tvil om ny momspraksis

Finansdepartementet har nylig myket opp reglene for momsfritak. Først grep statsråd Siv Jensen inn med hastevedtak. Dette etter at verk laget av den anerkjente kunstneren Bjarne Melgaard ble stoppet i tollen på Gardermoen i fjor, fordi tollmyndighetene mente det ikke var kunst.

9. mars kom så en ny forskrift, løsrevet fra tolltariffen, hvor definisjonen av hva som er kunst, er utvidet. Det skal heretter legges vekt på om kunstneren har visningsavtale, og om kunstinstitusjoner mener det er kunst eller ikke. Det skal ikke lenger være opp til en enkelt toller eller skattebyråkrat å avgjøre.

Skåler laget av metallkunstner Sofia Karyofolis.

Metallkunst fra Sofia Karyofolis, en av 14 kunsthåndverkere og designere som er med på utstillingen i Hå.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Frykter fortsatt forvirring

Kunsthåndverkerne er glad for endringen, som åpner for at også skulpturer og tredimensjonale verk av ethvert slag og materiale, skal fritas for moms, men de er usikre på hvordan reglene vil bli praktisert.

– I høringen foreslo vi å få inn en formulering om «unika av kunsthåndverk», for å hindre tvil om momsfritak når en kunstgjenstand også kan brukes til noe, altså at det har en sekundær nytteverdi, slik kunsthåndverk ofte har. Dessverre fikk vi ikke gjennomslag, sier Lise Stang Lund, styreleder i Norske Kunsthåndverkere (NK).

Styreleder Lise Stang Lund i Norske Kunsthåndverkere.

Styreleder i Norske Kunsthåndverkere, Lise Stang Lund, frykter at den nye forskriften åpner for misforståelser rundt momsfritak.

Foto: Norske Kunsthåndverkere

– Det gjenstår å se om reglene vil hindre problemene vi har sett til nå. Vi ser for oss at det fortsatt kan komme uheldige avgjørelser framover, sier hun.

Ifølge momsforskriften skal gjenstanden ikke hovedsakelig ha nytteverdi, og heller ikke ha karakter av ordinær industriell produksjon, for å kunne fritas for moms.

Men Stang Lund tror ikke at det er noe problem i seg selv, i forhold til moms, at kunsthåndverkere har småskalaproduksjon av unike kunstobjekter.

– Det er verket i seg selv som avgjør, sier hun.