Kunsthaller får millionstøtte fra staten

Flere kunsthaller i landet får 1,2 millioner kroner i statlig driftsstøtte fra neste år.

Kunsthall Stavanger

Kunsthallen i Madlaveien i Stavanger er en av dem som fra neste år får årlig driftsstøtte fra staten, via Norsk Kulturfond.

Foto: Anett Johansen / NRK

Regjeringen satte av 5,5 millioner kroner på statsbudsjettet for å styrke kunsthallene, og pengene er nå fordelt til fem kunsthaller via Norsk kulturråd.

Kunsthallen i Madlaveien i Stavanger er en av dem som fra neste år får årlig driftsstøtte fra staten, via Norsk Kulturfond.

Til stor glede for Maya Økland, som fra nyttår skal vikariere som daglig leder for kunsthallen.

– Det er en fantastisk gledelig nyhet. Det har veldig mye å si for vår forutsigbarhet og programmet vårt framover, men det gjør også at vi kan øke staben. Det blir en bredere satsing på kunsthallen.

– På riktig vei

Maya Økland

Maya Økland vikarierer fra nyttår som daglig leder for Kunsthall Stavanger. Hun gleder seg stort over driftsstøtten fra staten.

Foto: Anett Johansen Espeland

Etter at regjeringen ga 5,5 millioner kroner ekstra til kunsthaller på statsbudsjettet har altså fagutvalget i Norsk kulturråd nå fordelt pengene, og funnet litt ekstra.

Kunsthallene i Oslo, Trondheim, Stavanger og Kristiansand får 1,2 millioner kroner til drift, mens Kunsthall Grenland får 800.000 kroner. Samtidig øker støtten til kunstforeningene i Oslo og Tromsø, slik at også de kommer opp i 1,2 millioner kroner.

– Styret i Norske Kunstforeninger er veldig positive til dette. Dette viser at vi er på riktig vei når det gjelder å styrke kunstforeningene i Norge, sier Stein Christian Midling-Jenssen, styreleder i Norske Kunstforeninger.

Lover bra utstillinger

Det kommer stadig flere kunsthaller i Norge, profesjonelle visningssteder for samtidskunst. De har oftest ingen samling som museene, og driver heller ikke kommersielt som galleriene.

Den nye pengepotten fra Norsk Kulturfond kommer svært godt med, ifølge Maya Økland i Kunsthall Stavanger.

– Det blir veldig bra utstillinger framover. Vi vil at kunsthallen skal bli et veldig sosialt sted og at det skal skje mye.

Flere nyheter fra Rogaland