Bare annenhver kommune drar på flomkurs

– Det er synd. Med tanke på klimautviklingen de siste årene, ville alle kommuner hatt nytte av å komme, sier NVE.

Sauda isolert på grunn av flom

ARKIVBILDE: Sist måned ble Sauda isolert på grunn av flom. Kommunen deltar likevel ikke på NVE sitt flom- og rasskurs i dag.

Foto: Thomas Halleland / NRK

For ni år siden raserte uværet Loke store deler av Jørpeland, og de senere årene har både Ivar, Berit, Berta, Lena og mange flere uvær ødelagt bygninger på Vestlandet.

I dag arrangerer Norges Vassdrags og energi direktorat (NVE) kurs om ras- og flomfare i Rogaland, men bare halvparten av kommunene i fylket har meldt seg på kurset.

Hverken Strand, eller Sauda som opplevde at nedbør stengte begge veiene inn til kommunen sist måned, er blant de 13 påmeldte kommunene.

– Det ble bare slik. Det rent er praktiske grunner til at vi ikke deltar, sier plansjef Sven Norland i Strand kommune.

NVE ville hatt flere på kurs

NVE mener alle kommuner ville lært mye og tatt stor nytte av seminaret.

– På grunn av klimaendringene vil alle kommunene i landet være utsatt fro flom- og skredfare i årene som kommer, sier regionleder i NVE Sør, Anne Cathrine Sverdrup, til NRK.

Det er NVE som trør til etter store naturødeleggelser. De har den beste ekspertisen på dette området, og kurset skal handle om hva hvor nye byggefelt kan settest opp, og hvilke gamle byggefelt som kan være utsatt hvis det kommer ekstremnedbør og ras.

– Vi er ikke helt fornøyd med at bare 13 av 26 kommuner deltar på kurset. Flere burde kommet for å lære, sier Sverdrup.

Disse kommunene har valgt å ikke delta

 • Randaberg
 • Klepp
 • Time
 • Lund
 • Karmøy
 • Sauda
 • Suldal
 • Strand
 • Forsand
 • Finnøy
 • Rennesøy
 • Bokn
 • Utsira