Hopp til innhold

Stor forskjell på hvor mye festivaler får: – Vi er veldig underfinansiert

Mens lignende jazzfestivaler får en årlig støtte på mellom to og 6,7 millioner kroner, får Sildajazzen 1,1 millioner av Kulturrådet. – Gjør ting vanskelig, mener festivalsjefen.

Sildajazz 2021

Rådhusplassen i Haugesund ble brukt til store konserter under fjorårets Sildajazz.

Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Vi er veldig underfinansiert. Og det er problematisk for oss, sier festivalsjef Andreas Risanger Meland.

Han tror historien spiller inn. Festivalen startet som en kommersiell tradjazz-festival på 1980-tallet.

– Sildajazzen var til tider mer en folkefest på 1980- og 90-tallet. Den gikk også utrolig bra, kommersielt sett. Det har nok hengt igjen. Men jeg tror folk ser at vi har kunstneriske ambisjoner nå, sier Meland.

Han er glad for 1,1 millioner fra Norsk kulturråd. Samtidig mener han det hadde gitt festivalen et helt annet spillerom om den hadde fått mer.

Andreas Risanger Meland

Sildajazz-sjef Andreas Risanger Meland ønsker seg mer støtte til festivalen.

Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– I år har vi sju bestillingsverk. Det er veldig dyrt og veldig krevende, Vi prøver å være en ambisiøs jazzfestival. Og det krever mer økonomiske muskler, sier festivalsjefen.

Maijazz i Stavanger får 2 millioner kroner i støtte i år. Det samme gjør Trondhjem Jazzfestival. Oslo Jazzfestival får 2,4 millioner, Nattjazz i Bergen får 2,8 millioner kroner. Kongsberg Jazzfestival får hele 3,8 millioner kroner. Moldejazz er i en særposisjon og har tidligere vært finansiert direkte over statsbudsjettet. Den får nesten 6,7 millioner i støtte.

Må vise utvikling

Kulturrådet har fordelt 170 millioner kroner til 165 ulike festivaler i 2022. Ordningen fikk i år en ekstra bevilgning på 10 millioner kroner. Likevel var det 29 festivaler som ikke fikk ei krone i støtte.

Mange festivaler har fått gradvise økninger ettersom de har utviklet seg. Rammen for ordningen er ikke økt vesentlig på mange år. Det må derfor prioriteres strengt innenfor denne til et stort antall festivaler, sier fagansvarlig for musikk, Preben Von der Lippe i Norsk kulturråd.

Vil det si at Sildajazzen kan få mer hvis den utvikler seg enda mer?

Preben von der Lippe, fagansvarlig musikk, Kulturrådet

Fagansvarlig for musikk, Preben Von der Lippe, i Norsk kulturråd.

Foto: Ilja C. Hendel / © Ilja C. Hendel

–Ja, det er riktig. Sildajazz har jo hatt en betydelig utvikling av tilskudd de siste årene i likhet til andre festivaler. De må bare fortsette å søke etter de budsjettbehovene de har og den utviklingen de har.

Avviser rykte

Kulturrådet avviser at det er Sildajazzens historie som tradjazz-festival fra 1980-årene som gjør at de blir hengende etter når det gjelder tilskudd,

– Det vil jeg si det ikke gjør. Alle uttrykk og sjangre er sidestilt i festivalstøttesjangeren, sier Preben von der Lippe,

Han skjønner likevel at festivalsjef Andreas Risanger Meland reagerer på at støtten er mindre til Sildajazzen enn andre lignende festivaler.

Sildajazzåpning 2022 - på Indre kai

Sildajazz-åpningen på Indre kai i Haugesund 10. august 2022 trakk mye folk.

Foto: Thomas Halleland / NRK

– Det er større behov for midler til festivalene enn det som finnes i potten. Derfor er det ikke midler til store løft enkelte år.

Han mener det ikke er noen grunn til at Sildajazzen ikke skal få mer penger når de har en god utvikling.

– Vi vil i alle fall opp på nivå med de andre jazzfestivalene, sier Andreas Risanger Meland.

Sildajazzen har fått økt støtte fra 2019 og til i dag. I 2019 fikk festivalen 600.000.

Skylder på den forrige regjeringa

På spørsmål om hvorfor potten med penger som blir fordelt mellom festivalene ikke har økt i takt med det festivalene ber om, peker statssekretær i kulturdepartementet Gry Haugsbakken (Ap) på Erna og co.

Fordi Høyreregjeringa, som har styrt budsjettene de siste årene, ikke prioriterte det. Men da vi tok over i oktober, var noe av det første vi gjorde å øke potten til festivaler med 10 millioner kroner, sier Haugsbakken.

Gry Haugsbakken (Ap)

Gry Haugsbakken mener mye pengemangel skyldes den forrige regjeringen.

Foto: Ole Martin Sponberg

Er dette noe regjeringen vil prioritere i årene fremover – i og med at flere større festivaler vokser frem?

Det er absolutt målsettinga vår, sier statsråden.

Hul kritikk

Det er litt hult at Ap som nå både har lagt frem sin justering av vårt statsbudsjett og et revidert statsbudsjett nå i mai, fortsatt skylder på den forrige regjeringen. De har selv ikke tilført kulturfeltet en frisk krone etter snart ett år i regjering. Det ansvaret må de ta selv, sier Tage Pettersen.

Tage Pettersen

Tage Pettersen mener den sittende regjeringen selv må ta ansvar for pengene som går til kultur når de har makten.

Foto: Ole Berg-Rusten

Han er kulturpolitisk talsperson for Høyre og er nestleder i kulturkomiteen på Stortinget.

Ser du på de åtte årene Erna Solberg ledet regjeringen så økte kulturbudsjettet med 57 prosent, eller 5,3 milliarder, eksklusivt bevilgninger til NRK, likestilling og pandemi. Til sammenligning sa Engerutvalget at åtte år med rødgrønn regjering ga en økning på 5 milliarder. Så påstanden fra Haugsbakken får stå for hennes regning, skriver han i en e-post.

Han mener at Kulturrådet selv må svare for de faglige vurderinger om hvilke prioriteringer de gjør for pengefordelingen mellom festivaler.