Hopp til innhold

Kulturbyen vil ha drivhus

Se for deg parkbenker innebygd i drivhus og utplassert i Stavanger sentrum eller på en snøkledd strand. Dette er en av prosjekt-ideene i det transnasjonale kunstprosjektet GulfStreamUnited.

GulfStreamUnited

DRIVHUS SOM KUNST: Denne installasjonen kan komme til Stavanger sentrum høsten 2008.

Foto: Illustrasjon: GulfStreamUnited

Goethe-Institut i Oslo og Stavanger2008 har inngått en såkalt intensjonsavtale, der målet er utplassering av ulike kunstinstallasjoner i Stavanger-distriktet og kanskje også i hele fylket.

- GulfStreamUnited er en slags tropisk reise som gir Golfstrømmen en stemme, sier dr Michael de la Fontaine, direktør ved Goethe-Institut i Oslo og kurator for utstillingen.

- Den varme havstrømmen er helt avgjørende for klima, flora og fauna her i nord, og den er en slags usynlig pakt som forbinder Afrika, Amerika og Nord-Europa. Vi kan lære av dette fysiske fenomenet og skape dialog, fortsetter de la Fontaine.

Ensartet

Hensikten er å stille spørsmål ved hva som har skjedd med samfunnet etter at man ikke lenger er tvunget til å følge naturens rytme.

- Teknologien har gitt oss muligheter til å kontrollere og justere temperatur og fuktighet, slik at vi får maksimal komfort. Prosessen fortsetter også i de mest fjerne, tropiske strøk, og GulfStreamUnited vil se på hva som skjer med de kulturelle forskjellene. Er prisen vi betaler ensartethet? Gjør utviklingen oss til tolerante naboer? Prosjektet ønsker å finne mangfold i en nåtid som gjør oss ensartet, sier kuratoren.

Samarbeidspartnere

Kunstprosjektet er så godt som fullfinansiert, ifølge de la Fontaine. Men mye gjenstår i forhold til hvordan utformingen i Rogaland blir og hvordan det praktisk kan gjennomføres. Unge kunstnere fra hele Europa er med, og universitetene i Trondheim, Navarre i Spania og Thessalia i Hellas er samarbeidspartnere. En rekke workshops skal avholdes til våren, og meningen er å presentere prosjektet i Stavanger neste høst, når byen er europeisk kulturhovedstad. Prosjektet skal så videre til Oslo og Berlin. GulfStreamUnited vil skape aktivitet og publikum skal delta i stor grad. 

Klesmaskin

KLESMASKIN: Vil vi miste de kulturelle forskjellene i klesveien på grunn av air-condition? En interaktiv installasjon skal spille på nettopp dette.

Foto: GulfStreamUnited

Flere prosjekter

Foruten drivhusene, jobbes det med følgende prosjekter så langt:

Ord om vær verden rundt: En lek der værord knyttes opp mot produkter som paraplyer, anorakker og solbriller.

Klesmaskin: Air-condition gjør at man risikerer å miste kulturell variasjon i klesveien. Interaktiv installasjon skal spille på dette.

Klimatomobil: Skal få publikum til å reflektere over hvordan de lever idag. Publikum kan sette seg på en sykkel og styre varme- og fuktighet i et lukket rom der folk oppholder seg.

Fjerne minner: Utstilling basert på innvandreres utlån av personlige eiendeler fra landene de kommer fra.

Internasjonal strand: Landene langs golfstrømmen skal sende 1 m3 sand hver, som skal brukes i innendørsutstillinger.

Fuglehus: Video-installasjon i containere. Skal vise hvordan menneskene tilegner seg en slags paradisisk atmosfære. Tropiske fugler i bur er den historiske varianten, i dag symboliserer containeren budbringere langs Golfstrømmen.

Strømloop: Digitalt motstykke av Golfstrømmen. Stasjoner viser en audiovisuell strøm som kan manipuleres.