Kritiske til samlestativer

Posten kan ikke uten videre kreve samlestativer av postkasser på kommunal grunn i Stavanger. Det bestemte kommunalstyret for miljø og utbygging tirsdag kveld. Politikerne ønsker å se på muligheten for en vernesone i sentrum der det ikke kan settes opp samlestativer.