NRK Meny

KRITISK TIL VINDKRAFTVERK:

Natur- og friluftslivsorganisasjoner på Haugalandet (FNF) ber NVE sette til side meldinger om tre nye vindkraftverk i Sveio, Ryvarden og Utsira. FNF skriver i en pressemelding at organisasjonene er svært bekymret for konsekvensene turbinene kan ha for naturmangfold, friluftsliv, naturopplevelse, folkehelse og livskvalitet.