Kritiserte politikerne

Det var et stort oppbud med politi og vakter da «Bomfritt Jæren Nok er Nok» i dag for første gang fikk slippe til med sine synspunkter i styringsgruppen for Bymiljøpakken på Nord-Jæren. Bomaksjonistene kom ikke med konkrete innspill til bompakken, men kritiserte de lokale politikerne i sterke ordelag.

Vakter "Bomfritt Jæren"
Foto: Erik Waage / NRK