Kritikk til Ryfast-entreprenører

Arbeidstilsynet gir to av entreprenørene i Ryfast-utbygginga pålegg om å lage ny skiftordning og dokumentere at arbeiderne får overtidsbetaling. Pålegga kommer etter uanmeldte tilsyn som Arbeidstilsynet har gjort. Prosjektleder for Statens vegvesen, Gunnar Eiterjord, sier Vegvesenet tar rapporten svært alvorlig, og forventer at entreprenørene retter seg etter den.