Kristian Valen dømt i lagmannsretten

Lagmannsretten har dømt Kristian Valen til 21 dagers betinget fengsel, for å ha kommet med trusler mot politiet.

Kristian Valen MGP

Komiker og artist Kristian Valen er i Borgarting lagmannsrett dømt til 21 dagers betinget fengsel.

Foto: Julia Naglestad / NRK

Fredag falt dommen i Borgarting lagmannsrett i saken mot Kristian Valen. Han ble, som i tingretten, dømt for å ha fremsatt straffbare trusler mot polititjenestemenn, og for å ha båret en våpenkopi rundt på Aker Brygge i svært beruset tilstand.

Straffen er satt til 21 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år. I tillegg må han betale sakskostnader på 10.000 kroner.

I tingretten ble han dømt til 21 dagers ubetinget fengsel og til å betale sakskostnader på 15.000 kroner.

– Han er godt fornøyd med at han slipper fengselsstraff, men vi har tatt betenkningstid om vil anke dommen, sier Valens forsvarer, John Christian Elden til NRK.

Følte seg misforstått

Kristian Valen anket dommen fra tingretten fordi han mente han hadde blitt misforstått, han har forklart at han aldri mente å true politiet.

Politiet mente han rettet trusler mot politiet da han på Facebook utlovet en dusør på 10.000 kroner for den som fant navn og adresse på to politimenn som sammen med flere andre aksjonerte mot leiligheten hans på Aker Brygge i februar i fjor.

Under behandlingen i retten har Valen forklart at han bare forsøkte å finne ut hvor samboeren hans var blitt fraktet med ambulanse etter at hun hadde skadet seg hjemme under særdeles dramatiske omstendigheter.

Men et flertall av lagmannsrettens medlemmer festet ikke lit til denne forklaringen. I dommen står det: «Lagmannsrettens flertall finner det samlet sett bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte var seg bevisst både at han fremsatte en trussel om straffbar adferd og at det var mest sannsynlig at trusselen objektivt sett var egnet til å fremkalle alvorlig frykt hos de to politibetjentene.»

Hacer Aydar og John Christian Elden

John Christian Elden er forsvareren til Kristian Valen.

Foto: Kristine Sterud / NRK

Mindretallet ville frifinne

Mindretallet mente derimot at han ikke burde straffes.

– Et mindretall av lagmannsretten ville frifinne han fullt ut, og det er en forskjell fra dommen i tingretten, sier Elden.

– Hva vil dere gjøre videre nå?

– Vi skal nå vurdere denne dommen, og om vi skal prøve den for høyesterett. Det viktigste for oss er at lagmannsretten mener at dette ikke representerer noe fengselsstraff.