Krigsmedaljer til Tysklandsbrigaden

I etterkrigstida reiste mange norske ungdommer til Tyskland og brukte vernepliktstiden der - for å være med på å bevare freden etter krigen. Først i dag - mange tiår senere - fikk 25 veteraner i Tysklandsbrigaden medalje for innsatsen sin.

I etterkrigstida reiste mange norske ungdommer til Tyskland og brukte vernepliktstiden der - for å være med på å bevare freden etter andre verdenskrig. Men først i dag - mange tiår senere - fikk 25 veteraner i Tysklandsbrigaden medalje for innsatsen sin.