KrF vil ha slutt på at bønder skal betale for arkeologiske utgravinger

Det har vakt oppsikt at norske bønder risikerer å betale i dyre dommer for arkeologiske utgravinger. Nå vil Kristelig Folkeparti (KrF) ha slutt på praksisen.

Vikinggrav

På gården til Vegard Voll på Sola skulle det bygges nytt driftshus. Så ble det oppdaget syv vikinggraver. Ifølge staten må Voll ta regningen. Nå kan reglene bli endret.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– Dette er absolutt det som må til, sier Vegard Voll.

Bonden fra Sola kommune i Rogaland ble sittende igjen med en regning på 700.000 kroner etter at det ble oppdaget spor av vikinggraver i forbindelse med byggingen av et nytt driftsbygg på gården.

Nå har stortingsrepresentantene Steinar Reiten (KrF) og Olaug Bollestad (KrF) fremmet et forslag som skal sette en stopper for dette.

Vegard og Anna Voll

Vegard Voll (t.h) sammen med leder av Bondelaget, Lars Petter Bartnes. Voll er fornøyd med forslaget, selv om han ikke nødvendigvis blir den som får nyte godt av det i første omgang.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Forslaget går ut på at utvidelser og nybygg på gårdsbruk skal falle inn under Kulturminnelovens bestemmelser for «mindre, private tiltak».

Det betyr at bønder kan bygge på gården sin uten å risikere å måtte betale tusenvis av kroner for arkeologiske utgravinger, slik som Voll. Staten skal ta hele regningen.

– Gir ikke mening

I forslaget blir dyrking og bygging likestilt som «mindre tiltak».

– Det gjør ikke mening at bygging av et fjøs på to mål skal regnes om et stort tiltak, mens det å dyrke 15 mål regnes som et lite tiltak, sier stortingsrepresentant Reiten (KrF).

Saken ble først omtalt i Bondebladet.

Vegard Voll er glad for at hans sak har bidratt til å få problemstillingen frem i lyset. Den er foreløpig til behandling hos Klima- og miljødepartementet, etter at Voll anket vedtaket fra Riksantikvaren.

Vil ikke ha tilbakevirkende kraft

Steinar Reiten håper forslaget vil bli hurtig behandlet.

– Det er tidlig i prosessen, men jeg har fått gode tilbakemeldinger på forslaget, sier han.

Om forslaget blir vedtatt, er det likevel ikke gitt at den vil ha positiv virkning for Voll og andre bønder i samme situasjon. I det minste ikke i denne omgang.

– Vi kan ikke gi den tilbakevirkende kraft, så saker avgjort i forkant vil ikke bli omfattet av en eventuell endring, avslutter Reiten.