LO-leder: – Vi graver vår egen grav

Arbeidsinnvandrerne er blitt en ny underklasse i Norge, og det trengs tiltak for å bedre forholdene, mener LO-leder i Rogaland.

Privat byggefirma inpiserer på byggeplassen

Svart arbeid bland arbeidsinnvandrere er i ferd med å skape et klasseskille som kan være farlig, mener regiondirektør Øystein Hansen i LO.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

– Dette har vi advart mot lenge. Her er det mange som har grunn til å gå i seg selv. Det er snakk om at vi utvikler store forskjeller i det norske samfunnet, sier LO-leder i Rogaland, Øystein Langholm Hansen.

Han er langt på vei enig med soknepresten i den katolske kirke i Stavanger, Reidar Voith, som i går slo alarm om tilstanden blant mange arbeidsinnvandrermiljøer.

– Vi er i ferd med å få en ny underklasse, en arbeiderklasse som kjennetegnes av manglende språkferdighet og av utenforskap i forhold til det norske samfunn, sier Voith.

Frykter opprør kan bli konsekvensen

Øystein Hansen

Øystein Langholm Hansen, LO-leder i Rogaland.

Foto: Arild Eskeland

Soknepresten mener det er fare for sosiale opprør på sikt om utviklingen fortsetter. Øystein Langholm Hansen forstår utspillet.

– Jo lengre dette får utvikle seg, jo større blir forskjellene, og desto større blir faren både for kriminalitet og for opprør, sier Hansen.

– Vi har gjentatte ganger tatt dette opp med myndighetenes representanter i Nav, Arbeidstilsynet og i Skatteetaten. For et år siden hadde vi møte med Skatt Vest og Arbeidstilsynet med Fellesforbundet. Siden har vi sendt inn saker, men det skjer ingen ting. Vi har hatt samtaler med Nav om norskkurs for disse. Det er en forutsetning for integrering at en kan snakke norsk eller i det minste engelsk. Men det har ikke skjedd noe. Vi har et utrolig godt samarbeid med NHO, men det hjelper ikke når det ikke skjer noe fra myndighetenes side, sier han.

Krever tiltak

I kjølvannet av arbeidsinnvandringen er det i løpet av de siste årene avdekket omfattende svart, sosial dumping, elendige boforhold og en kraftig økning i antall konkurser innenfor byggenæringen blant mindre bedrifter. LO-lederen etterlyser nå en rekke tiltak.

– For det første må en skjerpe arbeidet til Arbeidstilsynet slik at Arbeidstilsynet har mulighet til å gjør det de er satt til å gjøre. Vi vil at de skal få myndighet til å ilegge bøter til firmaer som de avslører. Vi ønsker også at Nav og Skattevesenet skal få mer ressurser slik at de kan avsløre snusk i regnskaper, sier han.

– Vi må også jobbe med holdningsskapende virksomhet ovenfor våre egne innbyggere. Det er vi selv som graver denne graven, sier Hansen.

Byggeplass

Østeuropeiske arbeidsinnvandrere er i ferd med å bli en ny underklasse i Norge, mener Hansen og Voith.

Foto: Henning Tveito / NRK

Tilbakeviser kritikken

Kommunikasjonsansvarlig i Skatt vest, Arne Lutro, sier etaten ikke kjenner seg igjen i kritikken fra LO-lederen om at det gjøres for lite for å bekjempe svart arbeid knyttet til arbeidsinnvandring.

– Skatteetaten jobber aktivt for å bekjempe svart arbeid og sosial dumping. Dette er et satsingsområde for oss. Vi har i dag et godt samarbeid med blant annet Arbeidstilsynet i Rogaland, og det er igangsatt flere tiltak på dette området, sier Lutro.

Han viser også til at det er opprettet egne, utegående skattepatruljer som er rundt omkring på byggeplasser.

– Dette er også et arbeid som vil bli trappet opp, sier Lutro.