Krever redningsstasjon i Mekjarvik:

Transportarbeiderforbundet krever ny brann- og redningsstasjon i Mekjarvik når Rogfast åpner. Mange langtransportsjåfører er engstelige for sikkerheten i enkelte tunneler. Vestnorsk Transportarbeiderforening mener redningsetatene må være nær når verdens lengste undersjøiske tunnel åpner.