NRK Meny
Normal

Krever pensjonsrettigheter til fosterforeldre

Fosterforeldre på kommunal kontrakt opparbeider seg ikke tjenestepensjon for jobben de gjør, mens de med statlig avtale får pensjon, sykepenger og forsikringer. Nå ønsker KrF en regelendring.

Fosterfamilie med multihandikappa barn

Anna Borghild Ljostveit Reiersen er fostermor til en liten gutt som krever mye oppfølging. Gutten er multifunksjonshemmet, og fostermoren har ikke mulighet å ha annen jobb ved siden av fosteroppdraget.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

– Det blir helt feil å bli straffa som pensjonist på grunn av at jeg har stilt opp som fostermor, sier Anna Borghild Ljostveit Reiersen.

Fosterfamilie

Ruben og Anna Borghild Ljostveit Reiersen på minsteguttens rom.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

For noen år siden sa hun og familien ja til å ta seg av en liten multihandikappa gutt. Hun er frikjøpt fra jobb, siden oppdraget er tar det meste av tiden hennes og det ikke er mulig å ha en annen jobb ved siden.

Familien har en kommunal avtale, og dette fører til at fostermoren ikke får opparbeida seg pensjon gjennom jobben hun gjør. For det er klare forskjeller i Fosterhjems-Norge. Fosterforeldre med statlig avtale får pensjon, sykepenger og forsikringer.

– Det oppleves som om vi må godta at vi er uheldige ved å være inne i det kommunale systemet. Vi får ikke pensjonsrettigheter, men opplever at dersom vi vil ha oppdraget og gutten boende hos oss, så må det bli sånn, sier Reiersen.

Fosterfamilien i Rogaland syns det til tider er svært tøft å stå i oppdraget, men ønsker å ha gutten boende hos seg.

– Hvis vi skulle sagt fra oss oppdraget, må gutten trolig plasseres i barnebolig. Der vil det være mange ansatte i turnus som får pensjonsrettigheter som vi ikke får, sier Reiersen.

Ønsker større likhet for fosterforeldre

Norsk fosterhjemsforening har arbeidet med temaet i lang tid – og mener det er feil at fosterforeldre med et langsiktig og krevende oppdrag ikke har pensjonsrettigheter som andre i arbeidslivet.

– Vi har jobbet for at kommunale og statlige fosterhjem bør ivaretas relativt likt på dette området her. Særlig når det er en langsiktighet i plasseringen, forteller generalsekretær Tove Wahlstrøm.

Olaug Bollestad (KrF)

Olaug Bollestad (KrF)

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Konsekvensen er at fosterforeldre sier opp

Stortinget ba i fjor regjeringen finne bedre løsninger knytta til pensjonsløsninger for fosterforeldre. Nå etterlyser KrF fortgang i arbeidet.

– Ja, jeg forventer at statsråden kommer tilbake med mer informasjon. Jeg har tenkt å stille Solveig Horne et spørsmål om saken i Stortinget, sier stortingspolitiker Olaug Bollestad (KrF).

KrF ønsker at reglene endres når det gjelder pensjon, og at fosterforeldre som gruppe skal få bedre vilkår.

– Konsekvensen er at fosterforeldre ikke orker å stå i jobben. Da risikerer vi å miste deler av denne grupaa som er så viktig for barn i vårt samfunn.