NRK Meny
Normal

– Han ble offer for intern maktkamp

Tidligere partisekretær i Stavanger Ap mener partiledelsen gikk til media med taushetsbelagte opplysninger, og krever erstatning og oppreisning.

Pål Ove Hopsdal og forsvarer Bent Endresen

Pål Ove Hopsdal og hans forsvarer Bent Endresen i retten.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Tidligere partisekretær i Stavanger Arbeiderparti, Pål Ove Hopsdal, krever både erstatning, oppreisning og en tilbakebetalingsplan erkjent ugyldig i rettssaken som i dag startet mellom Hopsdal og Stavanger Arbeiderpartiet.

Utgangspunktet for saken er oppdagelsen av at det manglet penger i partilagets kontantkasse. Hopsdal fikk skylden og det ble inngått en avtale om tilbakebetaling. Midt i den indre personstriden i Stavanger Ap, ble avtalen og det som ble karakterisert som et underslag kjent i avisene.

Bakgrunnen var en e-post som ble sendt fra Cecilie Bjelland til styret i Stavanger Arbeiderparti og Rogaland Arbeiderparti, der avtalen ble gjort kjent.

Advokat Anne Marie due med Cecilie Bjelland

Advokat Anne Marie due med tidligere gruppeleder i Stavanger Ap, Cecilie Bjelland.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Strid om taushetsplikt

Ifølge Hopsdals advokat, Bent Endresen, var Hopsdal på dette tidspunktet helt slått ut. Han mener det som skjedde er i strid med avtale om taushetsplikt.

Offentliggjøringen fikk både personlige og økonomiske konsekvenser for Hopsdal, mener Endresen.

Hopsdal har gått til søksmål mot Stavanger Arbeiderparti og krever både oppreisning og erstatning. Han mener han er påført både psykisk skade og økonomisk tap som følge av partiets håndtering av saken.

Arbeiderpartiet har avvist alle krav og beskyldninger om ansvar.

– Intern personstrid

Hopsdals forsvarer, Bent Endresen, mener Hopsdal ble brukt i en intern personstrid i Stavanger Arbeiderparti. Han viser til at Hopsdal allerede i mai 2011 hadde inngått en styregodkjent avtale som innebar at Hopsdal skulle fratre stillingen. Samtidig hadde partene også blitt enige om en tilbakebetalingsplan.

– Saken var egentlig ferdig. Men et halvt år senere velger Cecilie Bjelland å blåse Hopsdal. Hun sender ut et skriv og saken havner i avisene med store konsekvenser for Hopsdal. Bakgrunnen var interne stridigheter og maktkamp i Stavanger Arbeiderparti, sa Endresen i retten.

Han mener Bjelland har ansvaret for at saken havnet i media på et tidspunkt da Hopsdal for lengst hadde fratrådt stillingen og var i gang med å skape seg et nytt levebrød.

– Hadde krav på informasjonen

Advokat Anne Marie Due som representerer Stavanger Arbeiderparti i saken, tilbakeviste i retten i dag at det var grunnlag for noen krav om erstatning og oppreisning.

Hun reagerte også på advokat Endresens påstander om at Bjelland hadde «blåst saken» overfor media og at motivet var maktkampen i Arbeiderpartiet.

– Det som er riktig er at Cecilie Bjelland ga skriftlig informasjon til de organ som hadde krav på informasjon. På det tidspunkt hadde hun tatt over som gruppeleder for bystyregruppen i Stavanger og hadde som gruppeleder også ansvaret for gruppens økonomi, sa Due i retten.

Bjellands brev ble oversendt til styret i Stavanger Arbeiderparti 23. november 2011, med kopi til leder for Rogaland Arbeiderparti.

To dager senere ble brevet også oversendt til bystyremedlemmene; en bystyregruppe som på det tidspunkt var preget av sterke personfeider og intern strid.

Det var først da bystyremedlemmene mottok notatet fra Bjelland at mediene fikk tak i kopi av brevet.

Hvem som lekket brevet til mediene og motivet for det er det ingen som har tatt ansvar for.